Ba kế liên hoàn của Thận Đáo

Sở Tương Vương vừa mới lên ngôi, sứ giả nước Tề bèn dẫn năm mươi, cỗ chiến xa sang nước Sở. Sau khi sứ Tề thi lễ xong bèn ”khà khà” cười nhạt nói:

– Trước đây khi bệ hạ còn làm thái tử đã lưu vong bên nước Tề làm con tin, lấy việc hiến năm trăm dặm đất phía đông nước Sở đề làm điều kiện về Sở trước thời hạn. Nay Tề Vương đặc phái tôi đến chuyển lời, bệ hạ sẽ không nuốt lời chứ?

Sở Tương Vương nhất thời ngớ ra, cho tả hữu lui rồi mời sứ Tề hãy nghỉ ngơi một lát. Ông vội cho mời thái phó Thận Đáo (năm 395- 315 trước Công nguyên) là người khi xưa đã khuyên ông hiến đất thoát thân đến:

– Việc này thật khó giải quyết, nước Tề quả đã phái người đến đòi đất rồi!

Thận Đáo là một học giả, được mọi người tôn xưng là Thận Tử. Lúc này ông bình tĩnh nói:

– Chớ có hoảng, ngày mai đại vương hãy triệu kiến các đại thần để cho họ hiến diệu kế.

Buổi triều sáng hôm sau, Sở Tương Vương trống ngực đập thình thịch.

Thượng trụ của đất nước là Tử Lương hiến kế đầu tiên: Đại vương, đại vương không thể không cắt đất. Là vua một nước, đại vương là miệng vàng lời ngọc, nếu không coi trong tín nghĩa sẽ bị chư hầu thiên hạ chê cười. Cắt đất cho Tề trước, tỏ rõ việc giữ chữ tín của đại vương rồi sau lại đoạt về, tỏ rõ võ công cao cường của đại vương!

Tử Lương mới lui xuống, Chiêu Thường đã bước lên can:

Đại vương, năm trăm dặm đất phía đông của đất nước một vạn lần không thể cắt được. Cắt nó đi, nước Sở sẽ mất một nửa giang sơn Thần nguyện sẽ dẫn binh tử thủ ở đó?

Chiêu Thường lui xuống, Cảnh Lý bình tĩnh phân tích cho Sở Tương Vương:

– Đất phải cấp, nếu không sẽ thất tín với thiên hạ. Nước Sở khó mà đánh lại được hùng binh của nước Tề, thần nguyện thay đại vương đến nước Tần dựa vào việc uốn ba tấc lưỡi để cầu xin viện binh!

Sau khi Cảnh Lý lui, Thận Tử cười hì hì bước vào bái kiến Tương Vương

Tương Vương cau mặt kể lại toàn bộ sự việc, Thận Tử cười ha hả:

– Đại vương, Tử Lương, Chiêu Thường, Cảnh Lý ai có kiến giải của người nấy, đại vương hãy sử dụng cả!

Also Read: Cao Nhu nghiên cứu sâu phá trọng án

Tương Vương trừng mắt giận dữ nhìn ông nói:

– Đừng có đùa nữa!

Thận Tử càng cười lớn hơn, ông chậm rãi giơ ba ngón tay của bàn tay phải ra:

– Đại vương cấp cho Thượng trụ quốc Tử Lương năm mươi cỗ xe, phía đông hiến năm trăm dặm đất cho nước Tề vào ngày thứ hai khi Tử Lương lên đường, phái Chiêu Thường làm đại tư mã, lệnh cho ông ấy đi trấn thủ đất phía đông; ngày hôm sau, lại phái Cảnh Lý dẫn đầu năm mươi cỗ xe đến phía Tây cầu cứu nước Tần. Đại vương, cái này gọi là ba kế liên hoàn. Thần đảm bảo rằng đại vương không cần dùng đến một binh, một tốt mà vẫn giữ vững năm trăm dặm đất phía đông hoàn hảo không tổn thất.

Tử Lương đến nước Tề nói rõ lý do đến, Tề Vương trong lúc vui mừng vội vàng phái sứ giả dẫn binh đến nhận đất. Chiêu Thường đã trấn thủ ở đó lại nghênh mặt khẳng khái nói:

– Đừng có mà mơ. Ta phụng mệnh giữ đất, thề cùng sống chết với lãnh thổ đất nước.

Tề Vương nghe tin, nổi giận đùng đùng mắng Tử Lương:

– Cái này, cái này giải thích thế nào?

Tử Lương phẫn nộ:

– Chiêu Thường chắc chắn đã giả lệnh vua tự ý làm rồi. Đại vương, đại vương hãy cho quân đến đánh đi?

Tề Vương hạ một tiếng lệnh, quân đội nước Tề rầm rầm rộ rộ kéo thẳng đến vùng đất phía đông. Tiếng hô giết dậy trời, tên bay như châu chấu bao trùm khắp trận địa mà Chiêu Thường trấn giữ. Quân Tề đang định đánh vào biên giới nước Sở thì năm mươi vạn đại quân nước Tần lại đã vây chặt khu vực biên cương phía Tây của nước Tề như vành đai sắt. Tướng nước Tần to giọng tuyên bố.

– Tề Vương cản trở Sở thái tử về Sở đã là bất nhân trước, lại muốn đoạt năm trăm dặm đất của nước Sở thì càng là hành động bất nghĩa. Quân Tề muốn làm điều phi lễ, năm mươi vạn đại quân nước Tần nguyện thay chư hầu thiên hạ lập lại lẽ công bằng, cùng đọ sức với quân Tề đến tận cùng!

Ở triều đình, Tề vương liên tiếp nghe tin cấp báo, lo sợ muôn phần, vội nhờ Tử Lương hoả tốc về Sở báo cáo: Nước Tề không đòi năm trăm dặm đất phía Đông của nước Sở nữa!

Tiễn Tử Lương đi, ông vội vàng phái đặc sứ đi sứ sang nước Tần, hoả tốc giải toả tình thế nước ngập đến chân của nước Tề.

Sở Tương Vương nghe được những tin tức cấp tốc truyền về này, đôi ông mày cau tít cuối cùng đã giãn ra, Thận Tử đứng bên’ cạnh cũng cười hiểu ý.

Mưu lược

5/5 - (10 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận