Bùi Hành Kiệm ém quân trong xe lương

Vào một ngày năng 679 (năm Điều Lộ thứ nhất thời Đường Cao Tông) Thiền vu đô hộ Tiêu Tự Nghiệp áp tải đoàn xe chở lương thực. Bỗng đâu thủ lĩnh Đột Quyết (tên dân tộc thiểu số ở Tây Bắc) A Sử Đức Ôn Phó cầm đầu một cánh quân hò reo ầm ĩ xông tới, giết chết đám binh lính nhà Đường đi áp tải, cướp xe lương.

Năm sau, Đường Cao Tông giao cho Bùi Hành Kiệm chức Dịch Nhượng đạo hành quân đại tổng quản (tương đương với nguyên soái) mang quân đi đánh dẹp giặc Đột Quyết.

Bùi Hành Kiệm đem quân đến Sóc Châu (huyện Sóc tỉnh Sơn Tây bây giờ), bảo quân lính của mình kéo ra 300 cỗ xe lớn, và chọn ra 1500 lính tinh nhuệ rồi nói với họ:

– Trước đây quân lương của Tiêu Tư Nghiệp phần lớn bị người Đột Quyết cướp đi cho nên đã thua trận. Ngày nay người Đột Quyết lại cũng muốn làm như thế, chúng ta phải xuất kỳ bất ý, làm sao thật bất ngờ mới có thể thắng được địch.

Những người lính tinh nhuệ thiện chiến kia hiểu ngay ý đại tổng quản của họ là phải tương kế tựu kế, im lặng nằm trong những xe lương kia. Bùi Hành Kiệm lại cho một cánh quân khác náu mình ở những nơi hiểu yếu mà đoàn xe lương buộc phải đi qua để chờ thời cơ.

Lại nói một cánh quân Đột Quyết từ xa thấy quân Đường áp tải xe lương tới thì hí hửng nói với nhau:

– Quân Đường lại đến tiếp tế lương thực cho chúng ta rồi kìa! – Nói xong, chúng lao ra nhanh như chớp. Đi theo áp tải toàn là đám lính già lính yếu, vừa thấy quân Đột Quyết hung hăng và mạnh mẽ thế, đều cố ý vứt ”xe lương” lại, ôm thầu tháo chạy.

Also Read: Bùi Độ mất con dấu rồi lại thấy

Quân Đột Quyết hí ha hí hửng kéo những ”xe lương” ấy quay về. Đến một nơi có dòng suối trong róc rách chảy; cây cỏ rậm rạp um tùm, chúng tháo bỏ yên cương ra cho ngựa uống nước, gặm cỏ. Đám quân Đột Quyết nói:

– Để xem vừa rồi chúng ta kiếm được bao nhiêu lương thực nào.

Nói xong, chúng vứt cả đao thương xuống đất, chuẩn bị ra mở xe lương. Lúc ấy, xe lương đột nhiên bật mở tung, từ trong xe, những người lính Đường ào ào nhảy ra. Quân Đột Quyết hốt hoảng kinh hoàng, không kịp trở tay rất nhiều tên bị chém tại trận, số còn sống sót vội tìm đường chạy trốn. Chúng lủi tới chỗ đường đi hiểm yếu, bỗng nghe thấy tiếng trống trận nổi lên lại một cánh quân Đường xông ra, trước sau áp lại, giết chết quá nửa đám quân Đột Quyết đến cướp lương. Sau này quân Đột Quyết có nhìn thấy xe lương, cũng không dám đến gần. Thế là Bùi Hành Kiệm chở lương thông đồng bén giọt. Lương thảo đẩy đủ, cuối cùng đánh tan được giặc.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận