Cam Mậu khéo can gián vua tần

Tần Vũ Vương ôm hoài bão muốn hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Một hôm, ông triệu tập tả thừa tướng Cam Mậu, hữu thừa tướng Sư Lý Tật đến bàn bạc việc đánh nước Hàn, hỏi thừa tướng không đồng ý. Tả thừa tướng nói:

– Muốn đánh nước Hàn, cần phải liên hợp nước Nguỵ mới có lực lượng. Ở chỗ Nguỵ Vương, thần có thể đi thu xếp.

Tần Vũ Vương đồng ý với đề nghị của Cam Mậu. Cam Mậu rất khéo ăn nói, nhanh chóng đã thuyết phục được Ngụy Vương cùng phát binh đánh Hàn. Thế nhưng, ông lo sợ Sư Lý Tật lén lút hoạt động trước mặt Tần Vũ Vương, đến lúc đánh Hàn không thành sẽ bị mất mạng. Thế là ông phái người đến báo cáo với Tần Vũ Vương:

– Công việc bên phía Ngụy Vương đã giải quyết xong, hay là chúng ta thay đổi ý định, không nên xuất binh nữa hay hơn.

Tần Vũ Vương liền đích thân đến tìm Cam Mậu, hỏi ông tại sao lại thay đổi ý định.

Cam Mậu nói:

– Muốn đánh thắng nước Hàn, không phải việc dễ dàng, nước ta phải tiêu hao rất nhiều tiền của, cũng không phải trong vài tháng mà kết thúc chiến tranh được. Nếu giữa chừng xảy ra biến cố gì, chẳng phải là công lao trước đó đều đổ xuống sông xuống bể hết sao?

– Mọi sự vụ có khanh chủ trì dẫn binh chiến đấu, còn phải lo sợ biến cố gì nữa? – Tần Vũ Vương đồng ý, nói.

Also Read: Cam La mới mười hai tuổi đã đi sứ

– Sự việc diễn biến khó mà dự liệu hết được. Trong lịch sử đã từng xảy ra một câu chuyện như thế này: Có một người cùng tên cùng họ với môn sinh của Khổng TửTăng Sâm, phạm tội giết người, có người nói với mẹ Tăng Sâm rằng: ”Tăng Sâm giết người!”. Mẹ Tăng Sâm đang dệt vải, nghe thế không thèm ngẩng đầu, nói ”Con trai tôi không giết người đâu””. Lát sau, lại có người đến báo: “Con trai bà là tăng Sâm giết người đó!”. Người thứ hai vừa đi, người thứ ba lại đến kể: ”Tăng Sâm giết người phạm trọng tội, quan phủ đến bắt người đó” Lần này Tăng mẫu tin vào lời đồn này, bà sợ hãi quẳng cả thoi chạy trốn.

Tả thừa tướng kể cho quả nhân câu chuyện này, nó có quan hệ gì với việc xuất binh cướp nước Hàn? – Tần Vũ vương không hiểu ẩn ý của Cam Mậu.

– Rất đơn giản – Cam Mậu giải thích – Nếu thần dẫn thiên binh vạn mã tạm biệt đại vương đi đánh Hàn, những người nói xấu thần chắc chắn sẽ có, vạn nhất đại vương cũng giống như mẹ Tăng Sâm, tin vào lời đồn tấu, như thế, hậu quả của thần sẽ bi thảm không thể nói hết, đại nghiệp đoạt lấy nước Hàn cũng nhất định sẽ đổ ra biển Đông…

Tần Vũ Vương nghe một lát rồi nói:

– Để cho khanh một lòng dẫn binh đi chiến không phải lo lắng về sau, ta nhất định sẽ không nghe những lời nói xằng bậy, nếu như không tin, ta có thể viết một tờ giấy làm bằng chứng.

Tiếp đó, Tần Vũ Vương và Cam Mậu định ra một thoả ước, cất giấu ở Tức Nhượng. Cam Mậu được bái làm đại tướng, dẫn năm vạn binh đánh thành Nghi Dương trước. Nào ngờ suốt năm tháng trời vẫn không công hạ được thành, hữu thừa tướng nhân cơ hội, nói với Tần Vũ Vương:

Cam Mậu kéo dài thời gian lâu như thế, hay là muốn làm binh biến hoặc đầu hàng quân địch.

Tần Vũ Vương không qua được sự xúi giục của hữu thừa tướng liền hạ lệnh cho Cam Mậu lui binh. Cam Mậu phải người dâng lên Tần Vũ Vương một bức thư, trong đó chỉ viết hai chứ ”Tức Nhượng”. Tần Vũ Vương mở ra xem, biết mình đã nhẹ dạ tin lời gièm pha lung lay quyết tâm đánh Hàn, cảm thấy rất không phải với Cam Mậu. Thế mà cho tăng thêm năm vạn binh ra tiền tuyến, rất cuộc đã đánh hạ được thành Nghi Dương.

Mưu lược

5/5 - (13 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận