Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật (Privacy policy) này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về bạn, bao gồm:

  • Thông tin tài khoản: Điều này bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn.
  • Thông tin thiết bị: Điều này bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành và cài đặt ngôn ngữ của bạn.
  • Thông tin hoạt động: Điều này bao gồm các dịch vụ mà bạn đã sử dụng và cách bạn sử dụng chúng.
  • Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của thiết bị của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn.
  • Thông tin từ các bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo hoặc các nhà cung cấp dịch vụ.

chinh sach bao mat 02

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ và tính năng cho bạn.
  • Cải thiện chất lượng và tính phù hợp của các dịch vụ và tính năng của chúng tôi.
  • Cung cấp cho bạn các thông báo và quảng cáo liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi.
  • Bảo vệ bạn và các dịch vụ của chúng tôi khỏi gian lận và lạm dụng.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Tìm hiểu chúng tôi tại đây

chinh sach bao mat 03

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được phép theo luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp các dịch vụ và tính năng cho bạn. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể được phép truy cập thông tin của bạn để thực hiện các dịch vụ của họ.

Các đối tác quảng cáo: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác quảng cáo để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan.

Các cơ quan thực thi pháp luật: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật nếu được yêu cầu làm như vậy theo luật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể:

Truy cập thông tin của bạn: Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email hoặc thư.

Sửa đổi thông tin của bạn: Bạn có quyền sửa đổi thông tin cá nhân của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email hoặc thư.

Xóa thông tin của bạn: Bạn có quyền xóa thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email hoặc thư.

Từ chối nhận quảng cáo: Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo dựa trên sở thích của mình bằng cách truy cập Cài đặt> Quyền riêng tư & dịch vụ.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật kỹ thuật và thủ tục để giúp bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên các dịch vụ của chúng tôi.

chinh sach bao mat 04

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thư.

Hoặc gửi thông tin liên hệ tại đây