Đậu Kiến Đức dùng kế trá hàng

Những năm cuối đời nhà Tùy, sự bạo ngược của Tùy Dạng Đế rốt cuộc đã gây nên cao trào khởi nghĩa của nông dân với quy mô lớn ở khắp nơi. Nghĩa quân Cao Sĩ Đạt là một trong những đạo quân đó.

– Năm 616 sau công nguyên (Năm Đại Nghiệp thứ mười hai thời Tùy Dạng đế) Đậu Kiến Đức vừa mới đi theo Cao Sĩ Đạt được giao chức quận tư mã.

Cao Sĩ Đạt nói với ông:

– Kiến Đức hiền đệ! Em có tài cao chí lớn, vượt xa cả Cao này, quyền lớn trong quân đội từ nay do em nắm giữ.

Đậu Kiến Đức thừa biết lúc này ở dưới chân núi, thông thư của Trác Quận là Quách Huyền mang theo hơn một vạn quân để chuẩn bị trấn áp quân khởi nghĩa. Đậu Kiến Đức nghĩ bụng: ”Thời cơ tốt đẹp đã đến, ta nhất định phải ra tay, lập chiến công đầu để các cánh quân khởi nghĩa khác thấy”.

– Mấy hôm sau, Đậu Kiến Đức cho gọi quân truyền lệnh tới:

Hãy báo với Cao Sĩ Đạt đại nhân ở lại trông coi khí giới lương thảo, ta sẽ mang bảy ngàn quân tinh nhuệ đi đón đánh Quách Tuần. Mong đại nhân hãy yên lòng, ta đã sẵn có diệu kết phong thư này ngươi hãy trao tận tay Cao đại nhân, để người theo thư mà hành động.

– Một buổi sáng sớm mấy ngày sau đó trước cửa doanh trại của Quách Huyền xuất hiện một sứ giả tự xưng là người của Đậu Kiến Đức cử tới Quách Huyền sai người gọi sứ giả vào, người sứ giả đó thở không ra hơi, hổn hển báo:

Also Read: Trương Công Cẩn tìm bắt hung thủ

Thưa Quách đại nhân! Cao Sĩ Đạt lừa bịp người ta quá thể, Đậu tướng quân nhà tôi không chịu được sự uất ức đó, muốn sang theo đại nhân ạ!

– Quách Tuần không nói không rằng, cho vị sứ giả về, hắn đang còn hồ nghi, bỗng lại có tin: Cao Sĩ Đạt trói vợ của Đậu Kiến Hoa (kỳ thực là bắt một nữ tù binh đóng giả) giải đến trướng quân, lớn tiếng chửi rủa Đậu Kiến Hoa vong ân bội nghĩa, phản lại mình rồi đem chém người đàn bà đó trước mặt mọi người.

Buổi chiều hôm ấy, sứ giả của Đậu Kiến Đức lại tới trước cổng trại lính của Quách Huyền, dâng lên một bức thư. Quách Huyền bóc xem lá thư do Đậu Kiến Đức tự tay viết: ”Thưa Quách đại nhân! Mối thù tên giặc họ Cao kia giết vợ tôi mà không báo được, thì tôi không đáng mặt là đại trượng phu. Nếu như đại nhân chịu thu nhận tôi sang hàng, tôi nguyện sẽ đi tiên phong đánh lại Cao Đạt, lấy cái đầu chó của hắn lập công với đại nhân”.

– Quách Huyền bàn lại với tả hữu rồi tươi cười bảo với sứ giả:

Về nói lại với Đậu tướng quân, ta hoan nghênh tướng quân đứng trong hàng ngũ quân đội nhà Tùy!

– Ba ngày sau, Quách Huyền dẫn binh lính theo Đậu Kiến Đức đến giáp giới Trường Hà (phía đông Đức châu – Sơn Đông bây giờ) ký bản minh ước thề chưa diệt được Cao Sĩ Đạt quyết không thôi. Từ đó quân tướng dưới quyền Quách Huyền thôi không cảnh giác gì với Đậu Kiến Đức nữa. Thấy Quách Huyền đã mắc mưu, mấy hôm sau Đậu Kiến Đức phát lệnh chiến đấu. Binh hùng tướng mạnh của nghĩa quân đột ngột đánh úp, khiến cho quân của Quách Huyền tan tác tơi bời.

Trận đánh úp ban đêm ấy, quân của Đậu Kiến Đức đã giết mấy ngàn quân Tùy, thu hàng ngàn ngựa chiến.

– Quách Tuần mang theo mấy chục người ngựa chạy trốn. Đậu Kiến Đức sai tướng tài đuổi một mạch đến Bình Nguyên (tây nam Bình nguyên – Sơn Đông bây giờ) và giết Quách Huyền.

Từ đó, tên tuổi Đậu Kiến Đức lẫy lừng khắp trong các cánh quân của nghĩa quân.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận