Địch Thanh ngầm lấy cửa ải Côn Luân

Năm 1053, Địch Thanh dẫn quân đánh quân của Nùng Trí Cao. Ông dự định đi xuyên qua ải Côn Luân (nay là trên núi Côn Luân phía đông bắc Nam Ninh, Quảng Tây) tiến đánh thành Pháp Châu bị Nùng Trí Cao chiếm cứ. Thế nhưng cửa ải Côn Luân lại bị Nùng Trí Cao đặt rất nhiều quân trấn giữ, không dễ đi qua. Địch Thanh đành phải cho quân đóng dưới ải.

Lúc này là ngày 14 tháng giêng âm lịch, ngày mai là tết Nguyên tiêu. Trong doanh trại của quân Địch Thanh chăng đèn kết hoa, thiết tiệc vui vẻ, một cảnh tượng lễ tết phấn khởi nồng ấm. Địch Thanh tuyên bố cho vui chơi trong ba đêm liền, đầu tiên mời quan quân cấp cao và cấp trung, sau đó mời quan quân các cấp. Những tình hình này đều bị thám tử của Nùng Trí Cao phái đến nắm được liền phi báo cho Nùng Trí Cao. Do đó, quân canh phòng trên cửa Côn Luân đều lơ là mất cảnh giác.

Đêm đầu tiên Địch Thanh cùng các quan quân cao cấp hả hê nâng chén, vui vẻ suốt một đêm. Đêm thứ hai là tết Nguyên tiêu, Địch Thanh uống rượu đến canh hai bỗng nhiên bị nôn oẹ, các tướng sĩ tuỳ tùng vội dìu ông vào phòng trong, Địch Thanh lệnh cho một viên quan thay ông chủ trì yến tiệc.

Also Read: Địch Thanh ném tiền làm yên lòng quân

Lát sau, một người thân tín của Địch Thanh đi ra cầm cốc nói: Đại tướng quân đang uống thuốc, cho phép tôi thay mặt đại tướng chúc mừng chư vĩ nhân dịp tết Nguyên tiêu.

Một lúc sau, Địch Thanh lại sai người nữa thay ông chúc mừng các binh lính. Người đó không ngớt mời rượu. Mọi người uống vào rất hưng phấn, cho đến tận lúc trời sáng mà tiệc vẫn chưa kết thúc.

Khi trời mờ mờ sáng, một loạt tiếng vó ngựa phá tan sự yên tĩnh của buổi bình minh. Một kị binh phi xuống ngựa, chạy vào trong trại, báo cáo với những người còn đang uống rượu.

– Địch tướng quân đã lấy được cửa ải Côn Luân rồi.

Binh lính ai nấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng;

– Chà chà! Vừa rồi Địch tướng quân còn đang uống rượu ở đây, làm sao đã đánh hạ được cửa ải nhanh thế nhỉ?

Hoá ra, Địch Thanh thiết tiệc, mấy lần sai người ra mời rượu, kéo dài bữa tiệc đều là để thám tử của Nùng Trí Cao nhìn thấy. Nùng Trí Cao tưởng nhầm Địch Thanh và các tướng lĩnh đều đang dự tiệc ăn uống, không tiến đánh ải Côn Luân vào ngay đêm Nguyên tiêu. Cứ như thế, Địch Thanh đã nhân cơ hội Nùng Trí cao mất cảnh giác đã âm thầm tấn công đánh hạ được cửa ải Côn Luân.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận