Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng

Thời gian Lưu Bị đóng quân ở Tân Dã, mưu sĩ Từ Thứ và danh sĩ Tư Mã Huy lần lượt tiến cử với ông Gia Cát Lượng đang ở ẩn tại Long Trung là một bậc kỳ tài có thể phò tá các bậc vua chúa thành công trong nghiệp lớn thống nhất thiên hạ. Lưu Bị mừng vui ra mặt, ngay hôm đó cùng Quan Vũ, Trương Phi đến Long Trung kính mời Gia Cát Lượng hạ sơn.

Lần đầu tiên họ đến trước lều cỏ của Gia Cát Lượng tại Ngoạ Long Cương ở Long Trung một tiểu đồng ra báo:

– Thầy tôi hôm nay ra đi từ sớm, không biết đi những đâu, cũng không biết lúc nào về.

Lưu Bị rất thất vọng, dặn lại tiểu đồng:

– Nếu thầy Gia Cát Lượng về, hãy nói rằng Lưu Bị tới thăm – Nói xong liền cùng Quan Vũ, Trương Phi về ngay Tân Dã.

Mấy hôm sau, Lưu Bị sai sứ giả đi hỏi dò tin tức. Sứ giả trở về báo tin rằng: ”Ngoạ Long tiên sinh đã về rồi”. Lưu Bị rất mừng lệnh cho chuẩn bị thắng yên cương.

Trương Phi hậm hực nói:

Gia Cát Lượng chỉ là một tên thôn phu quèn, việc quái gì anh phải thân hành đến tận nơi, cho người đi gọi hắn đến đây là xong chứ gì.

Lưu Bị có ý trách móc:

– Gia Cát Lượng là người hiền thời nay, làm sao có thể cho gọi tới được?

– Nói xong lên ngựa, Quan, Trương đành phải đi theo. Lúc ấy đang vào giữa mùa đông, đầy trời mây xám, đi được mấy dặm, gió bấc ập đến, tuyết bay bốn bề. Trương Phi bảo:

Trời rét như cắt thế này, chi bằng quay về tránh rét cái đã Lưu Bị nói:

– Ta đang muốn để cho Gia Cát Lượng biết ta chân thành coi trọng người hiền tài thế nào, đó là điểm quan trọng số một trong việc dùng người. Nếu hai em sợ lạnh, có thể cứ về trước.

Trương Phi nói:

– Chết em còn chẳng sợ, còn sợ gì rét, có điều chỉ sợ anh lo nghĩ trông đợi uổng, mất công toi mà thôi.

Lưu Bị nói:

– Thôi xin đừng nói những lời phí thừa ấy, cứ biết đi cùng ta là được rồi?

Ba người lại đến lều tranh, và vẫn không gặp được Gia Cát Lượng, chỉ gặp được em trai ông là Gia Cát Quân. Gia Cát Quân nói:

– Hôm qua anh tôi cùng mấy người bạn thân đi dạo chơi rồi! Lưu Bị hỏi:

– Đi chơi ở đâu ạ?

Gia Cát Quân nói:

Đi về không có hẹn, cũng chẳng ai biết đi đâu. Đợi anh tôi về, sẽ tới đáp lễ.

Đọc thêm: Lục Tốn tấn công địch trước để rút lui

Lưu Bị nói:

– Chết ai lại làm mệt Gia Cát tiên sinh thế?  Vài ngày nữa, tôi sẽ tới lần lữa.

Nói xong, mượn giấy bút, viết thư để lại, bày tỏ lòng kính mộ Gia Cát Lượng. Viết xong, đưa cho Gia Cát Quân, từ biệt và trở về Tân Dã.

Ngày tháng tựa tên bay, thoáng cái đã sang mùa xuân mới. Lưu Bị chọn ngày Hoàng đạo, trai giới ba ngày, tắm gội thay quần áo, tới Ngoạ Long Cương lần nữa để thăm Gia Cát Lượng:

Quan Công nói:

– Hai lần anh cả đã thân chinh đến đó, lễ tiết cũng đến mức ấy là cùng, xem ra Gia Cát Lượng chẳng qua hữu danh vô thực, cố ý lảng tránh đó thôi.

Trương Phi thì xồn xồn lên:

– Anh phải đi làm gì cho mệt, em kiếm sợi đây thừng, trói cổ hắn lôi về đây là được chứ gì.

Lưu Bị quở luôn:

– Chú không được hỗn thế. Thời xưa Tề Hoàn Công đi thăm. Đông Quách Giã nhân mà phải đi tới năm lần mới gặp được, huống chi là ta muốn gặp bậc đại hiền nhân? Hôm nay chú không phải đi nữa mà để ta đi với chú hai.

Trương Phi nói:

– Hai anh đều đi cả em ở nhà làm gì?

Lưu Bị nói:

– Chú có đi, thì không được thất lễ.

Khi ba người đi gần tới lều cỏ thì gặp Gia Cát Quân cho biết Gia Cát Lượng đang ở nhà. Lưu Bị vào tới nhà, thì tiểu đồng lại ra báo:

– Thầy tôi đang ngủ ở thảo đường.

Lưu Bị dặn tiểu đồng đừng làm cho người thức dậy, còn bản thân ông chỉ xuống ngựa và dừng lại đứng chờ ngoài thềm đá, chờ mãi vẫn chưa thấy Gia Cát Lượng thức dậy.

Trương Phi lại nổi nóng:

– Thằng cha này ngạo mạn như thế là cùng, để em ra sau nhà châm cho nó mồi lửa, xem nó có tỉnh dậy hay không?

Quan Công phải can ngăn mãi Trương Phi mới thôi. Lưu Bị đứng đợi như thế đúng ba canh giờ mới gặp được Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng thực sự cảm động trước sự thành tâm khiêm nhường và cung kính đó của Lưu Bị, sau khi đã cùng Lưu Bị nêu ra đối sách Long Trung về tình thế của thiên hạ, Gia Cát Lượng cuối cùng đã nhận lời hạ sơn phò tá Lưu Bị.

Cái đạo dùng người khéo léo để người khác ”cúc’ cung tận tụy, chết cũng không tiếc’ ”của Lưu Bị đúng là rất tinh khôn và mẹo mực.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận