Lưu Lan Thành dùng kế đóng giả địch

Năm 618 (năm Vũ Đức thứ nhất đời Đường Cao Tổ) Cơ Công Thuận, thủ lĩnh nghĩa quân cuối đời Tuỳ chiếm lĩnh Bắc Hải. Để tranh giành địa bàn này, Tàng Quân Tương thủ lĩnh nghĩa quân Hải Lăng lập tức thân chinh mang theo năm vạn quân rầm rầm rộ rộ tiến về Bắc Hải.

Cơ Công Thuận quân mỏng tướng ít, vừa nghe tin này, mồ hôi lạnh toát cả ra sống lưng, hốt hoảng ra lệnh:

– Mời tướng quân Lưu Lan Thành đến gặp ta ngay. Lưu Lan Thành tới liền bình tĩnh nói:

Thưa tướng quân! Chúng ta phải “tiên hạ thủ vi cường”. Tàng Quân Tương hiện ở cách đây rất xa, chắc sẽ không nghĩ rằng ta sẽ đánh chúng, nên việc phòng bị rất lơ là. Tướng quân mang quân đến đánh úp, tất là thắng. Tôi cũng đến đó, rồi tuỳ cơ mà hành động. Cơ Công Thuận gật đầu lia lịa:

Diệu kế! Diệu kế! Tôi cùng với tướng quân mang năm nghìn quân tinh nhuệ, lên đường ngay tức khắc để đánh úp tên Tàng Quân Tương lòng tham vô đáy kia.

Also Read: Lục Quy Mông đấu trí với thái giám

Khi đoàn binh mã hùng dũng đó sắp đi đến đích, Lưu Lan Thành dẫn đầu đội quân cảm tử gồm hai mươi người đi tiên phong. Họ chỉ, còn cách quân của Tàng Quân Tương chừng năm mươi dặm. Trong lúc đó, binh lính của Tàng Quân Tương đang tranh nhau cướp bóc của cải rồi gánh vác kìn kìn về doanh trại.

Lưu Lan Thành chợt nảy ra một kế, lập tức sai tất cả hai mươi người trong đội cảm tử:

– Mau thay quần áo, rồi trà trộn vào hàng ngũ địch.

Họ cải trang xong xuôi, cũng xông vào kẻ vác người gánh nào là rau quả, gạo nước, nồi xoong rồi đi về trại địch: Vừa đi, họ vừa nghe chuyện bọn địch kháo nhau, quan sát từng cử chỉ của địch, mau chóng nắm được tên tuổi các tướng lĩnh và khẩu lệnh của địch.

Trời dần dần tối, binh lính của Lưu Lan Thành cười cười nói nói rất tự nhiên với lính của Tàng Quân Tương, vai sánh vai bước qua cửa trại lính. Bọn lính gác không ngờ rằng lại có người của bên địch trà trộn vào đây.

Lưu Lan Thành và hai mươi đội viên cảm tử vai gánh đồ, đi vòng vèo khắp lượt trại lính địch, dần dần đã nắm bắt được mọi tình hình bố phòng của địch. Đến canh ba, ”tùng, tùng, tùng” tiếng trống canh nổi lên dóng dả, hai mươi con người ấy bỗng như thần binh từ trên trời xuống, nhảy vào nơi ở của chủ tướng địch, gươm đạo khua lên, đâm chém tới tấp, tiêu diệt trên trăm tên địch. Quân địch bị bất ngờ, rối loạn tơi bời, tìm đường trốn chạy.

Đội quân do Cơ Công Thuận dẫn đầu hò reo xông tới, thừa thế đánh mạnh vào quân địch. Trong chốc lát, quân địch bị đánh cho tan tác Tàng Quân Tương một mình bỏ trốn. Cơ Công Thuận và Lưu Lan Thành vừa bắt sống, vừa tiêu diệt mấy ngàn tên địch, thu được rất nhiều lương thực, khí giới và thắng lợi quay về thành Bắc Hải.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận