Nhạc Phi dùng kế ly gián diệt Lưu Dự

Năm 1137 (tức năm thứ 7 hiệu Thiệu Hương Tống Cao Tông thời Nam Tống), nguyên soái quân Tống là Nhạc Phi (1103 – 1142) phụng mệnh cất quân đánh quân Kim. Đêm hôm trước khi xuất quân, Nhạc Phi do dự hồi lâu:

– Tên hán gian Lưu Dự đã đầu hàng vua Kim, bán nước cầu vinh được vua Kim lập thành Đại Tề Hoàng Đế. Uy thế của tên giặc này đối với triều Tống cũng to lắm đây.

Đoạn Nhạc Phi ngồi xuống xem xét các tin tức vừa mới báo về thì một quan văn tâu lên:

– Tướng Kim là Hãn thì yêu quý Lưu Dự, nhưng tướng Ngột Truật thì lại ghét Lưu Dự.

Thế là Nhạc Phi chợt nảy ra ý nghĩ: tại sao lại không lợi dụng mâu thuẫn này nhỉ, phải phá hoại mối quan hệ giữa chúng để làm suy yếu lực lượng địch mới được.

Mấy hôm sau trong quân có người bắt được gián điệp của tướng Kim Ngột Truật liền giải đến chỗ Nhạc PhiNhạc Phi nghĩ sao lại không mượn cái miệng của nó nhỉ? Đoạn cho tả hữu lui cả ra. Bỗng nhiên ông trách móc tên gián điệp chưa từng biết mặt:

– Ngươi là thám mã Trương Võ đấy ư? Mấy hôm trước ta đã sai ngươi đến chỗ Tề Vương Lưu Dự hẹn với ông ấy cùng nhau dụ từ thái tử Kim là Ngột Truật ra rồi giết đi cơ mà sao ngươi đi rồi không quay lại – Nhạc Phi nổi giận đùng đùng, lại cao giọng tiếp : Ta lại phải sai người khác đến chỗ Lưu Dự ước định việc này rồi. Lưu Dự đã đồng ý liên hợp. Ngày cuối cùng trong năm chúng ta sẽ mượn cớ là hợp quân đi đánh Trường Giang để dụ tứ thái tử đến Thanh Hà rồi giết đi. Ta hỏi ngươi, hà cớ gì mà ngươi không mang thư của ta đến chỗ Lưu Dự được, ngươi định phản ta chăng? Mau khai rõ thực hư xem nào?

Also Read: Nhạc Phi đại thắng quân tháp sắt

Tên gián điệp bị Nhạc Phi trách móc như thế thì chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao cả liền đáp:

Dạ thưa con là gián điệp của quân Kim, đâu có nhận được lệnh gì của ngài? Lẽ nào con lại giống cái tên Trương Võ kia đến thế ạ?

Nói đến đây tên gián điệp bỗng chợt nghĩ thầm: ”Mình đang nằm trong tay Nhạc Phi, nếu không nhận thì sao còn mạng sống, chi bằng nhận bừa đi cho xong”. Nghĩ vậy, tên này quỳ xuống thưa:

– Dạ thưa, tiểu nhân chính là Trương Võ đây ạ, cúi xin Nhạc nguyên soái tha tội.

Nhạc Phi nhìn kỹ tên gián điệp từ đầu đến chân một lượt rồi ngồi xuống bàn thư án, chỉ thấy bút vung lên như múa, một lát sau đã viết xong một bức thư rồi nhanh chóng bỏ vào trong một viên sáp. Nhạc Phi đứng lên bảo với tên gián điệp:

Ta cho ngươi một cơ hội để lập công chuộc tội. Hãy đem thư này trình lên Lưu Dự, dù thế nào đi nữa cũng không được tiết lộ ra.

Đồng thời để ngươi không làm hỏng mật kế, đành phải cho người nếm chút đòn roi mới được.

Nói đoạn Nhạc Phi sai người thân tín cắt một miếng trên quần tên gián điệp rồi nhét viên sáp vào.

Tên gián điệp vớ được bức thư như bắt được vàng, quên phắt cả vết thương ở chân vội vàng trở về giao nộp bức thư cho Kim Ngột Truật. Kim Ngột Truật bóc thư ra xem rồi nghiến răng ken két bảo: Nhạc Phi viết thư hẹn với Lưu Dự cùng nhau giết hại ta. Ái chà, tên Lưu tặc này to gan thật, lại dám lén lút cấu kết với Nhạc Phi để mưu hại ta đây.

Ngột Truật lập tức đến thẳng chỗ Hoàng đế thuật lại mười mươi rồi đem Lưu Dự ra giết đi.

Mưu lược

5/5 - (6 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận