Quân Xích Mi dùng đậu dụ địch

Cuối đời Tây Hán, Vương Mãng thoán quyền, thi hành chính sách tàn bạo, đông đảo nông dân bị đẩy vào vòng nước sôi lửa bỏng. Quân lục lâm, quân xích mi lần lượt nổi dậy khởi nghĩa. Lưu Tú là hoàng tộc nhà Tây Hán thừa cơ trà trộn vào, hàng ngũ nghĩa quân nông dân. Năm 25 công lịch, Lưu Tú xưng đế, đựng nên nhà Đông Hán. Không lâu sau, hắn quay ra đối phó với quân khởi nghĩa của nông dân

– Tháng giêng năm 27 sau Công Nguyên, Đặng Vũ là Lương hầu Đông Hán mang xa kỵ tướng quân Đặng Hoằng bao vây huyên Hồ (phía tây Linh Bảo tỉnh Hà Nam bây giờ) đánh úp quân Xích Mi, hòng quét sạch ngay trong một trận.

– Trời về chiều, người ngựa của hai bên chém giết nhau giữa đồng không mông quạnh. Tướng giỏi quân tinh của nhà. Đông Hán đưa sang quả thật là nhiều. Quân xích mi xem ra ít không địch nổi đông, nếu cứ cố đánh nữa, cánh quân này e rằng sẽ tan vỡ hết.

Ba tiếng cồng thu quân bỗng vang lên, người ngựa của quân xích mi mau chóng rút về thành.

– Trong lúc cái thủ lĩnh của quân xích mi đang khêu đèn ngồi nghiên cứu tìm đối sách, chợt sĩ quan tuần phòng chạy vào báo: ”Rất nhiều lương thực của bộ hạ quan quân Đặng Hoằng bị quân ta chặn lại và thụ được, bọn chúng sắp trở thành một lũ ”quỷ đói” đến nơi rồi.

Also Read: Phùng Đường khéo nói cứu Ngụy Thượng

Nghe thấy thế, tất cả đều mừng rỡ. Một mưu sĩ lập tức vỗ tay cười:

– Ấy, tại sao chúng ta lại không dùng diệu kế lấy đậu nhử quân đói nhỉ? – Và sau đó hạ thấp giọng bàn bạc như thế như thế…

– Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, quân xích mi đã mở toang cửa thành, lũ lượt rút lui bỏ lại rất nhiều xe cộ, làm như thể quá hoảng loạn không có thì giờ đem đi vậy. Tất cả các xe đều chở đầy đất, chỉ có ở trên mặt rải kín một lớp đậu để nhử mồi, và chờ ”cá” cắn câu.

– Quân lính của Đặng Hoằng đuổi gấp lên, thấy hàng loạt xe chở đậu xếp thành hàng trước mặt. Thế là đám quân đói này không còn bụng dạ nào đuổi theo quân xích mi nữa, lũ lượt vây quanh nhưng cỗ xe đó tranh cướp nhau, chửi bới nhau, đánh lộn nhau. Trong quân rối loạn hết cả lên. Quân xích mi thấy đối thủ của mình trúng kế, lập tức hô hoán lên, quay lại phản kích, đánh bại quân của Đặng Hoằng.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận