Sư Tử giả đánh bại voi thật

Thời Nam Bắc triều, Lưu Tống Văn Đế phong Tông Xác (? – 465) làm ”Chấn vũ tướng quân”, lệnh cho ông này mang năm nghìn binh mã đi chinh phạt nước Lâm ấp.

– Lâm ấp vốn là huyện Tượng Lâm quận Nhật Nam của nhà Hán. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, Công Tào ở huyện Lâm ấp đã giết chết huyện lệnh, tự xưng vương. Triều đình nhà Ngụy Tấn thì chỉ biết gây nội chiến, cho nên mãi chưa tính chuyện đi đánh đẹp. Đến khi Tông Xác đánh xuống phía Nam, thì nước Lâm ấp đã có hai trăm năm lịch sử, sức nước cũng khá mạnh.

Tông Xác từ biệt nhà vua và văn vỏ bá quan, dẫn quân đến nước Lâm ấp, vừa mới chỉ huy được quân lính dàn thành thế trận, quốc vương của Lâm ấp đã thân chinh dóng trống, các tướng sĩ thì phất cờ hô hét vang trời. Từ chỗ cờ trận phấp phới bay, hơn một ngàn thớt voi được huấn luyện ào ào xông sang phía trận địa quân Tống. Chúng dẫm bên này, đạp bên kia, thế mạnh không sức gì ngăn nổi, cứ như đi vào chỗ không người. Voi là con vật da dày sức khỏe đao thương của quân Tống làm sao mà địch nổi? Chỉ trong nháy mắt, quân lính của Tông Xác đã chết và bị thương không biết bao nhiêu mà kể, tan tác không ra thể thống gì nữa. Tông Xác liền thu gom tàn quân bại tướng rút về đại bản doanh, mặt khác, chiêu tập các mưu sĩ dể bàn đối sách.

Also Read: Phó Vĩnh dùng gáo đựng mồi lửa

– Có một mưu sĩ nói:

Cho dù có cả trăm con sư tử, nhưng nếu không được huấn luyện, thì đánh voi đâu chả biết, chúng lại chẳng ăn thịt hết chúng ta?

– Nghe thấy mưu sĩ bàn như thế, Tông Xác bỗng thấy loé sáng một ý nghĩ:

Có cách đây rồi!

Mấy hôm sau, quốc vương Lâm ấp sai quân lính ra khiêu khích, Tông Xác sai người ra trao thư ứng chiến. Thế là trên một vùng đất rộng, hai bên lại dàn thành thế trận.

– Với dáng vẻ oai phong, quốc vương Lâm ấp đã cho lùa đàn voi ra xếp thành hàng trên trận địa. Tiếng trống trận vang lên đàn voi lại lẫm liệt oai phong sải bước xông lên phía trước. Thế nhưng vừa xông ra được một đoạn, bỗng thấy từ phía trận địa của đối phương xông ra hàng trăm con sư tử vằn giơ nanh múa vuốt ùa ra. Lũ voi vừa nhìn thấy, vẻ oai phong bỗng biến đi đâu hết sạch, bèn quay đầu chạy thụt lùi quay về phía đội quân của chủ mình mà giày xéo loạn xạ. Nhân đà ấy, Tông Xác đã cho quân tấn công toàn diện, đánh cho quân Lâm ấp tan tác tơi bời, bỏ chạy tán loạn, Quân Tống thừa thắng truy kích, quốc vương Lâm ấp đành chịu đầu hàng, quy thuận triều đình nhà Tống.

– Thử hỏi Tông Xác kiếm ở đâu ra một lúc hàng trăm con sư tử được huấn luyện thành thạo như thế? Có gì đâu, nguyên là trước đó ông đã cho tìm thợ vẽ, thợ mộc… trong ba ngày làm ra năm trăm hình nộm sư tử. Sau khi có sư tử giả rồi, ông cho lính của mình đội lốt sư tử giả đánh nhau với voi thật và vừa ra quân là thắng trận.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận