Thích Phu Nhân bày trận bê con

Đời Minh, một lần, Thích Kế Quang dẫn quân đi đánh giặc Nhật Bản. Thích phu nhân dẫn nữ binh và dân chúng trấn Tân Hà, huyện Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang ra biển chuyển vật tư cho quân Thích gia. Mọi người bận rộn một ngày, khi về đến dưới thành Tân Hà đã là canh hai.

– Chỉ thấy trong thành ánh lửa rực trời, gà kêu chó sủa, già trẻ lớn bé tháo chạy khắp nơi. Hoá ra, một đám giặc Nhật thám thính biết quân Thích gia đã ra biển chiến đấu liền đánh úp thành Tân Hà ngay đêm đó. Đám giặc Nhật này khoảng chừng hơn nghìn tên mà bên cạnh Thích phu nhân chỉ có hơn hai trăm nữ binh, làm thế nào đây?

Thích phu nhân đang nghĩ cách ứng phó với quân địch, bỗng trong đám lửa có ba con bê lao ra ngoài thành, hai tên Nhật đuổi theo sau. Thích phu nhân và mấy nữ binh từ chỗ nấp xông ra, vung đao chém xuống giết chết quân giặc, đoạt lại bê. Nhìn những con bê khoẻ mạnh, Thích phu nhân bỗng nảy ra một kế…

– Bọn giặc trong thành đang đốt phá chém giết bỗng nghe tiếng hô thánh thót của các cô gái vọng ra từ núi Phi Vân bên ngoài thành:

Giết giặc Nhật đi! Giết giặc Nhật đi!

– Tiếng hô vang vọng khắp núi đồi. Tiếp theo, những tiếng trống trận ”tùng, tùng tùng, tùng” nổi lên.

Tên đầu sỏ giặc nghe thế rất vui mừng, nói:

– Thảo nào trong thành không có một bóng con gái nào, hoá ra đều chạy trốn lên núi cả. Hắn lập tức ra lệnh cho người thổi kèn hiệu rúc lên một hồi tù và “tu tu tu”, tập hợp toàn bộ quân lính lại, đốt đuốc xông thẳng lên núi Phi vân.

Also Read: Thích Huyện Lệnh huỷ tượng trong miếu

– Trời mờ mờ sáng, bọn giặc lần theo tiếng trống xông vào một rừng tùng sục sạo, nào có thấy bóng dáng các cô gái?

Chỉ thấy trong rừng có ba con bê bị buộc chặt ở đó, trên sừng mỗi con đều có treo trống trận, trên đầu trên lưng bê vắt những bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ, từ xa nhìn lại giống hệt một bầy các ”thiếu nữ”. Mấy con bê thì không ngừng giãy giụa, những cái trống đồng treo trên sừng chúng liền “tùng tùng tùng” ầm cả lên.

– Tên đầu sỏ đến gần nhìn, tức đến nổ ruột, gầm lên, vung đao chém mạnh xuống. Bọn bê đau đến phát điên, chạy nhảy loạn xạ, tiếng trống trận càng dồn dập hơn.

Thích phu nhân mai phục trong đám cỏ bên rừng tùng thấy thời cơ đã đến liền giương cung ngắm chuẩn vào gáy tên đầu sỏ bắn ”phựt” một cái. Hắn đau đớn kêu lên, ngã nhào xuống đất. Các nữ binh đang mai phục cũng nhất tề giương cung lắp tên, trong chốc lát đã bắn hạ hàng trăm tên giặc. Bọn giặc thấy thủ lĩnh đã chết, đồng bọn cũng tử thương nghiêm trọng thì trong lòng rối loạn, lũ lượt đè lên nhau tháo chạy nhưng làm sao thoát được thiên la địa võng Thích phu nhân đã bố trí. Các nữ binh bắn hết tên liền từ bốn mặt đánh khép gọng kìm khiến lũ tàn binh bại tốt này tơi bời không còn mảnh giáp.

Về sau, dân chúng địa phương đã dựng miếu ”Thích phu nhân” trên núi Phi Vân để ghi công bà.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận