Trịnh Bản Kiều đố rượu

Sau khi không làm huyện lệnh, Trịnh Bản Kiều lui về Dương Châu ở ẩn, ngày ngày tụ họp với bạn bè thi họa.

Một hôm, nhà Trịnh Bản Kiều có ba người khách. Một người là môn khách ôm tài lớn mà không gặp vận, một người đã bỏ nhiệm sở kiêu căng ngạo mạn, một người cao tuổi trung hậu, đức độ và trong sạch. Giữa tiệc rượu, một khách đề nghị chơi đánh toan uống rượu.

– Thế thì chơi trò nhặt chữ ngâm thơ.

Bọn họ ai nấy nhặt một con bài lên nhìn: Môn khách được chữ ”khê” (suối), Lý Nhiệm Đạo Đài được chữ “kỳ” (sông Kỳ), người cao tuổi được chữ ”tương” (sông Tương), Trịnh Bản Kiều được chữ ”thanh”.

Môn khách ngâm lằng:

Hữu thủy tiện thị khê,

 thủy dã thị khê.

Khứ tiêu khê biên thủy

Thiên điểu tựu thành kê.

Đắc ý miêu cường tự hổ,

Thoát mao phượng hoàng bất như kê?

Dịch:

Có nhớ là chữ khê

Không nhớ cũng là khê

Bỏ nước bên chữ khê

Thêm điểu thành chữ kê

Được thế mèo hen oai như hổ

Rụng lông chim phượng chẳng bằng gà!

Người đã bỏ nhiệm sở phản kích lại:

Also Read: Triệu Tri Huyện xử vụ án cha con

Hữu thủy dã thị kỳ,

Vô thủy dã thị kỳ,

Khứ tiêu kỳ biên thủy,

Thiên khiếm tiện thành khi.

Long du thiển thuỷ tao hà hí

Hổ lạc bình dương bị khuyển khi

Dịch:

 thủy cũng là kỳ

Không thủy cũng là kỳ

Bỏ thủy một bên cạnh.

Thêm khiếm ắt thành khi

Rồng bơi nước cạn ắt tôm giỡn

Hổ xuống đồng bằng bị chó khi!

Trịnh Bản Kiều ra hiệu cho vị khách cao tuổi xin ông khuyên vài câu. Ông ta vuốt râu ngâm rằng:

Hữu thuỷ tiện thị tương,

 thuỷ hoàn thị tương;

Khứ tiêu tương biên thuỷ,

Thêm vũ ắt thành sương.

Cá nhân tự tảo môn tiền tuyến,

Hưu quản tha nhân goã thượng sương!

Dịch :

Có thuỷ cũng là tương

Không thủy cũng là tương

Bộ tương một bên cạnh

Thêm vũ ắt thành sương

Người nào quyét tuyết sân người ấy

Lo mái nhà ai ngói ngập sương!

Cuối cùng, Trịnh Bản Kiều chỉ chỉ chữ “thanh” ngâm rằng:

Hữu thủy dã thị thanh,

 thủy dã thị thanh;

Khứ tiêu thanh biên thủy,

Thiên tâm biến thành tình.

Bất khán quân miện thái hồ miện,

Bất khán nhân tình khán tửu tình!

Dịch:

Có thủy cũng là thanh

Không thủy cũng là thanh

Bỏ chữ thanh bên cạnh

Thêm tâm ắt thành tình

Không nhìn mặt chàng nhìn mặt hũ

Không nhìn tình người nhìn rượu tình!

Thế là hoả khí của môn khách và Lý Nhiệm Đạo Đài đã bị dập tắt.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận