Trịnh Bản Kiều phạt người buôn muối

Đời Thanh, huyện Duy có một người buôn muối bắt được một tên buôn lậu muối liền mời tri huyện Trịnh Bản Kiều xử phạt. Trịnh Bản Kiều thấy người này rất khổ nên sinh lòng thông cảm, nói với người buôn muối:

– Ta sẽ trừng phạt anh ta, bằng cách gông lại cho bêu trước đám đông, ngươi thấy có được không?

Người buôn muối đồng ý. Thế là Trịnh Bản Kiều liền sai nha dịch đem đến một cái chiếu lau, ở giữa khoét một lỗ tròn làm gông như thế trọng lượng rất nhẹ, người đeo gông không bị khổ sở, lại đem đến mười mấy tờ giấy, dùng bút vẽ rất nhiều tre trúc và cỏ lau, dán vào với nhau thành cái “gông lau” dài một trượng, rộng tám thước, đeo vào cổ người kia rồi cho ngồi trước cửa hàng muối.

Also Read: Trịnh Bản Kiều ngày đầu nhậm chức

– Như thế có rất nhiều người đến xem tranh khiến cho cửa hàng muối đông trảy hội, muối không thể nào bán được. Người này cứ ngồi im ở cửa hàng muối hơn mười ngày, ông chủ hàng muối thấy cứ như thế này thì mình sẽ tổn thất lớn liền khẩn cầu Trịnh Bản Kiều thả người kia ra.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận