Trương Tuần dùng kế lấy ngựa đổi thành

Lại nói huyện lệnh Khưu Lệnh Hồ Triều đầu hàng An Lộc Sơn, bị huyện lệnh Chân Nguyên Trương Tuần dùng kế người rơm lấy được mấy chục vạn mũi tên, thẹn quá hóa giận, mấy ngày sau lai đem quân bao vây Ung Khưu.

– Trương Tuần lại nghĩ ra kế khác. Hừ, phen này lại một lần nữa cho lệnh Hồ Triều mắc hợm. Hai bên dàn trận, Trương Tuần tế ngựa ra trước trận tiền, giả vờ nói với Lệnh Hồ Triều:

– Ngươi muốn lấy thành Ung Khưu sao? Được! Ngươi cho ta 30 con chiến mã, ta sẽ đổi thành cho! Cứ đưa ngựa đến, ta lập tức cưỡi ngựa đi ra cổng thành, vui vẻ đón ngươi vào thành.

– Lệnh Hồ Triều nghĩ bụng: 30 con ngựa đổi được cả một toà thành, thế thì đáng giá quá còn gì. Nếu như hắn không giữ lời hứa, lúc bấy giờ hãy đánh chưa muộn! Cho nên hắn đã trả lời ngay:

– Trương Tuần! Xưa nay vẫn nghe ngươi là hàng quân tử, ta lập tức cho người đưa 30 con ngựa sang ngay:

– Ba mươi con ngựa được đưa sang, Trương Tuần liền chia hết cho 30 tướng lĩnh anh dũng thiện chiến và dặn họ:

– Khi nào có thời cơ, các ngươi tế ngựa xông vào trận địch, mỗi người bắt cho ta một tên tướng giặc!

– Một ngày đêm lặng lẽ trôi đi, Lệnh Hồ Triều mãi chẳng thấy Trương Tuần cưỡi ngựa ra khỏi thành, hắn vừa sốt ruột vừa tức giận, đứng ở dưới thành gọi lên:

Also Read: Trương Tuần bắn tên thanh hao nhận mặt địch

– Trương Tuần! Ngươi không giữ lời hứa, ngươi sẽ bị thiên hạ chê cười cho!

– Trương Tuần cười vang đáp lại:

– Ta định cưỡi ngựa ra khỏi thành, nhưng quân tướng bên dưới không muốn đi, bảo ta làm thế nào?

– Lệnh Hồ Triều nghe thấy thế, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

– Trương Tuần ơi là Trương Tuần! Ngươi cố ý kéo dài thời gian, ngươi đổi thành là giả vờ, ngươi lừa ta để lấy ngựa mới là thật! – Trong cơn tức giận, lập tức hắn cho hết binh mã ra ngoài, định quyết một phen sống mái với Trương Tuần.

– Nào ngờ, làm như thế chính là hắn lại mắc vào bẫy của Trương Tuần.

– Tất cả tướng lĩnh của Lệnh Hồ Triều đều ùa ra, chưa kịp dàn xong trận, còn đang lộn xộn thì ba mươi tướng tài của Trương Tuần mỗi người một ngựa đột nhiên lao vọt ra ngoài thành xông vào trận tuyến địch. Ba mươi vị tướng đó nhằm sẵn mục tiêu bắt sống 14 tướng giặc, giết chết hơn trăm tên lính.

– Lệnh Hồ Triều thấy hao binh tổn tướng, liền thở dài vội vàng mang theo đám bộ hạ hớt hơ hớt hải co về Trần Lưu.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận