Từ Vị làm thơ được rượu

Một hôm ở nhà, Từ Văn Trường đang uống nốt ba lạng rượu còn lại trong bình thì có ba người bạn tú tài, hoà thượng và Thầy lang bước vào. Mọi người đều ồn ào đòi uống rượu.

Từ Văn Trường nói:

– Tất cả chỉ có ba lạng, một người uống thì mới thoải mái, chứ mấy người chia nhau thì bõ bèn gì. Thế này vậy, mỗi người làm một bài thơ, ai làm hay sẽ được uống. Có điều, bài thơ này câu đầu phải có chữ ”thiên” (trời), câu thứ hai phải có chữ ”địa” (đất), sau đó là tả hữu, tiền hậu, tam, tứ” (trái phải, trước sau, ba bốn) lần lượt nằm trong các câu tiếp, chữ cuối của câu cuối cùng nhất định phải có chữ ”tâm” (lòng). Hơn nữa bài thơ còn phải chỉ ra thân phận của mình.

Mọi người đều đồng thanh:

– Được

Vị tú tài ngâm:

Thiên tử môn sinh

Trạng nguyên cập đệ (địa)

Tả thám hoa hữu bảng nhãn

Tiền hô hậu ủng

Tam thiên văn chương

Tứ hải văn danh

Hảo bất hoan tâm

Ngâm xong liền đòi uống rượu. Vị hoà thượng đè chung rượu xuống, nói:

Also Read: Từ Vị lạc khoản đả kích tri phủ

Thượng hữu thiên đường

Hạ hữu địa ngục

Tả kim cương hữu bồ tát

Tiền vĩ đà hậu quan âm

Tam chi thanh hương

Tứ quỵ bát bái

Nhất phiến thành tâm.

Ngâm xong cùng đòi uống rượu, Thầy lang đoạt lấy chung rượu nói:

Thiên môn đông

Địa cốt bì

Tả phòng phong hữu kinh giới

Tiền hồ hậu phác

Tam phiến sinh khương

Tứ khoả hồng táo

Nhất chi đăng nhuy (tâm).

Ngâm xong lại đòi uống rượu. Từ Văn Trường xua xua tay, ra hiệu ông ta đừng uống, rồi nói:

Thiên thượng vô phiến ngoã

Địa thượng vô phiến thủ

Tả vô môn hữu vô hộ

Tiền một vi tường

Hậu một già lan

Tam lượng hoàng tửu

Tứ nhân tưởng hát

Hà nhẫn dư tâm.

Mọi người đều nói:

– Lời của Văn Trường huynh rất có lý, huynh đệ quả thật không biết tiên sinh khó khăn như thế. Ba lạng rượu này xin để lại cho Từ tiên sinh uống. Nói đoạn, cùng ha hả cười ầm cả lên.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận