Ưu Chiên ba lần can gián hoàng đế tần

Ưu Chiên là kép hát trong cung điện của nước Tần, đừng có thấy ông hình thấp lùn, mặt mày xấu xí mà coi thường. Ông rất biết ăn nói, khiến người ta cười bò.

Một ngày đầu đông, Tần Thuỷ Hoàng thết tiệc thưởng công các đại thần văn võ trong cung. Không may trời đổ mưa, các vệ sĩ đứng các dưới bậc thềm bên ngoài cung bị ướt như chuột lột, ai nấy lạnh tím môi, răng đánh cầm cập. Ưu Chiên hát một đoạn kịch xong, đi ra ngoài trông thấy cảnh tượng ấy, ông rất thông cảm liền nói với họ: Tôi sẽ nghĩ cách cho các anh được nghỉ ngơi. Có điều, lát nữa tôi gọi các anh, các anh phải đáp lời là ”có!”.

Các vệ sĩ gật đầu đồng ý.

Ưu Chiên quay vào trong cung, cao giọng gọi:

Các vệ sĩ.

Bên ngoài các vệ sĩ đồng thanh đáp:

– Có!

Ưu Chiên nói:

Các anh tuy vừa cao vừa to nhưng lại phải đứng trong mưa, còn ta tuy vừa lùn vừa nhỏ nhưng rất may mắn lại được nghỉ ngơi trong cung!

Tần Thuỷ Hoàng nghe ưu Chiên nói lên nỗi khổ của các vệ sĩ liền bảo:

Also Read: Người làm bếp đi sứ cứu Vua Triệu

– Cho một nửa vệ sĩ về phòng nghỉ, đến giờ lại ra thay gác.

Lại có lần, Tần Thuỷ Hoàng triệu tập quần thần bàn bạc, muốn làm một vườn thượng uyển dài mấy trăm dặm, nuôi các kiểu các loại cầm thú quý hiếm để ông ngắm xem.. Ưu Chiên cố khen ngợi:

Bệ hạ, ý kiến này thật là tuyệt diệu! Nuôi nhiều thú bên trong, đến khi quân địch đánh tới, bệ hạ chỉ cần lệnh cho chúng dùng sừng chặn là được. Tần Thuỷ Hoàng cười cười, từ bỏ ý định làm vườn thượng uyển lớn.

Sau khi Tần Thuỷ Hoàng chết, con trai là Hồ Hợi lên làm Tần Nhị Thế. Đề làm cho kinh thành Hàm Dương trở nên tươi đẹp hơn, ông bèn hạ lệnh quét một lớp sơn tường thành, như thế sẽ phải tiêu tốn rất nhiều, rất nhiều tiền của và sức lực.

Ưu Chiên nghe được mệnh lệnh đó liền vỗ tay xướng lên rằng:

Tường thành sơn bóng loáng,

Địch không có đường lên;

Tường thành sơn lãng đáng,

Địch bò lên, dính liền!

Ưu Chiên hát xong, lại cố bình tĩnh làm ra vẻ khó xử, nói:

– Có điều là những vật đã được quét sơn thì không được phơi nắng, phải để khô trong bóng râm, sơn mới không bị rơi rụng. Thần thấy bệ hạ hãy xây dựng một toà thành nhà lớn có thể bao trùm lên toàn bộ thành rồi mới quét sơn tường thành sau.

Tần Nhị Thế nghe vậy, đành phải xua tay nói:

Thế thì thôi vậy!

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận