Mạch Tây Nhiệt Phủ dẫn lời thánh

Ngày xưa, dâm tộc Uygua có một nhân vật thông minh tên gọi Mạch Tây Nhiệt Phủ.

Một lần, anh đi làm ruộng, hòa thượng chùa Thanh Châu ở huyện lỵ và bọn lâu la lừa anh trèo lên lầu trên chùa. Bọn chúng đứng dưới đầu, nghển cổ nhìn Mạch Tây Nhiệt Phủ, châm chọc anh:

– Tục ngữ nói; Ăn mày leo lên lầu – lên dễ xuống khó. Bọn ta cũng sẽ không cho mi xuống đâu.

Mạch Tây Nhiệt Phủ không thèm đáp lại. Khi bọn hoà thượng tổ chức nghi thức cầu cúng. Một đài hoà thượng đứng ra tuyên giảng “thánh huấn”. Khi ông giảng đến câu “nước lộn bảy vòng, dù nước bẩn đến mấy cũng sẽ trở nên sạch”, Mạch Tây Nhiệt Phủ liền đứng trên lầu đái một bãi xuống. Nước đái làm ướt hết bọn hoà thượng ở dưới.

Also Read: Mạch Tây Nhiệt Phủ biện bạch

Đại hòa thượng lập tức lệnh cho đồ đệ lên lầu lôi Mạch Tây Nhiệt Phủ xuống, quát lên:

– Thằng ăn mày, tại sao mi dám làm ô nhục bọn ta như thế?

Mạch Tây Nhiệt Phủ cười nhạt nói:

– Chẳng phải ngài vừa nói, ”nước lộn bảy vòng, dù nước bẩn đến mấy cũng sẽ trở nên sạch” đó sao? Nước đái của tôi từ trên lầu cao rơi xuống các ngài đều đã lộn tới mười bảy vòng, đương nhiên càng sạch sẽ hơn.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận