Hạ Nhược Bật đổi gác để lừa địch

Tháng giêng năm 589, một chiến dịch đã mở màn. Cánh quân tiên phong của chiến dịch này, do tổng quản Ngô Châu Hạ Nhược Bật (544 – 607) dẫn đầu; Trước khi Hạ Nhược Bật lên đường, Tùy Văn Đế Dương Kiên đã căn dặn:

– Nhiệm vụ của khanh rất nặng nề, phải từ Quảng Lăng (Thành phố Dương Châu tỉnh Giang Tô bây giờ) vượt qua Trường Giang, đánh úp quân nhà Trần đóng giữ ở đó, mở đường cho kinh lữ của quân ta đánh vào kinh đô nhà Trần là Kiến Khang (Thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô bây giờ). Trường Giang là nơi thiên hiểm, đánh thẳng vào không phải là thượng sách, phải điều binh cho khéo mới được.

Hạ Nhược Bật vốn sắc sảo khôn ngoan nên hiểu rất rõ, từ khi cầm quân tiến đóng Quảng Lăng, đã bắt đầu thi hành diệu kế của mình.

– Hạ Nhược Bật cho mua thật nhiều thuyền lớn chuẩn bị vượt sông, nhưng cất giấu rất kỹ. Ông cố ý kiếm năm sáu chục chiếc thuyền nát, cho cắm ở những sông lạch nhỏ ở bên Trường Giang. Bọn thám báo của quân Trần thấy thế, quay về báo cáo : ”Quân Tùy không biết đóng thuyền lớn. Trông vào mấy chục chiếc thuyền nát kia thì qua sông làm sao được!”. Các tướng lĩnh quân Trần nghe xong, yên tâm gật đầu.

Chiến dịch vượt sông sắp sửa mở màn, quân đội đóng bên sông của Hạ Nhược Bật đột nhiên chuyển đổi vị trí canh phòng. Mỗi khi di chuyển, thiên binh vạn mã dồn cả về Quảng Lăng, gươm giáo sáng ngời, cờ xí như rừng, quân reo dậy đất, doanh trại cắm la liệt khắp nơi. Quân Trần nhận được tin, tưởng rằng đại quân của Hạ Nhược Bật chuẩn bị vượt sông, vội vàng điều quân tinh nhuệ chuẩn bị quyết chiến. Về sau, chúng mới phát hiện đó chỉ là quân Tùy đổi chỗ cho nhau, vỗ đùi kêu là mắc lừa:.. dần dần ý chí chiến đấu lơi lỏng, lực lượng bị phân tán đi các nơi.

Also Read: Dương Huyền Cảm vờ hô làm rệu rã quân địch

– Quân nhà Tùy ở ven sông vẫn tiếp tục thay đổi nhau phòng bị, quân Trần thôi không để tâm nhòm ngó nữa, gác giáo chờ qua ngày. Nào ngờ, sau khi tung ra lớp hỏa mù bằng cách cho quân đổi gác, Hạ Nhược Bân liền ngấm ngầm điều động, bố trí xong đội quân vượt sông.

Trước khi phát lệnh tổng tiến công, Hạ Nhược Bật còn cố ý bố trí cho quân lính đi đi lại lại trên bờ sông để săn bắn. Quân Tùy đi đến đâu người hô ngựa hý, thực tế là đang tập dượt để vượt sông. Quân Trần theo dõi mãi sinh chán mắt, chúng đã trở nên hoàn toàn tê liệt.

– Hạ Nhược Bật cưỡi ngựa ra bờ sông, thấy thời cơ đã thực sự chín muồi, bèn ra lệnh vượt sông. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn con thuyền cùng xuất phát đưa quân Tùy nhất loạt xông lên vượt qua Trường Giang. Tổng quản của Lư Châu Hàn Cầm Hổ cũng dẫn năm trăm tráng sĩ từ Hoàng Giang vượt sang, xông thẳng vào nơi trú quân của quân Trần.

Hạ Nhược Bật khéo léo vượt Trường Giang, thế mạnh như chẻ tre, đánh phá được Kinh Khẩu (Thành phố Trấn Giang tỉnh Giang Tô ngày nay) bắt sống thứ sử Từ Châu Hoàng Khác của nhà Trần: Hạ Nhược Bật với Hàn Cẩm Hổ bàn bạc với nhau, từ hai ngả nam bắc cùng nhau đánh mạnh tới, quân của nhà Trần đóng giữ ven sông thấy thế quân Tùy mà tự tan rã, bỏ chạy tứ tung. Hạ Nhược Bật thừa thắng đuổi theo mãi tới tận kinh đô Kiến Khang của nhà Trần, đi đầu chiếm được Chung Sơn.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận