Quân lương thật giả của Tổ Địch

Danh tướng thời Đông Tấn, thứ sử Dự Châu Tổ Địch (266 – 321) muốn khôi phục giang sơn nhà Tấn, đã từng nhiều lần đem quân đi bắc phạt, thu hồi được một giải đất lớn phía nam Hoàng Hà.

– Có một năm, Tổ Địch mang quân giao chiến với Thạch Qúy Long, cháu trai của thủ lĩnh tộc người Lương ở phía bắc là Thạch Lặc. Trên đường thua chạy, Thạch Qúy Long cướp giữ Dự Châu, để lại chiến tướng Đào Báo giữ một tòa thành đơn độc.

Tổ Địch thừa thắng tiến lên, cử Hàn Tiềm làm tiên phong tiến công Đào Báo.

– Hàn, Đào quả là hai tay kỳ phùng địch thủ, qua nhiều lần đọ sức rất kịch liệt, chẳng ai làm gì được ai, kết quả cầm cự nhau trong tòa thành cô lập ấy: Hàn Tiềm chiếm cứ mé đông thành ra vào bằng cửa đông; Đào Báo chiếm giữ mé tây thành, ra vào bằng cửa nam. Hai bên dằng co nhau, đánh đánh lại dừng dừng như thế, kéo dài hơn bốn mươi ngày, quân lương đã gần cạn cả: Tổ Địch nghe được tin báo Hàn Tiềm đang xin cứu viện lương thảo, trong lòng hết sức bồn chồn: Lương thảo ở bộ chỉ huy còn không đủ, đi đâu mà kiếm lương thảo bây giờ!

Tổ Địch tính toán rất lâu, cuối cùng nảy ra một kế. Một hôm, ông sai quan quân của mình lấy ra hàng ngàn chiếc bao không, đóng đầy đất cát vào rồi xếp thành hàng trên mặt đất. Sau đó, tổ chức một đội vận chuyển lương thực hàng ngàn người, ngoài ra còn cử lính tinh nhuệ đi theo áp tải, chở quân lương đến mé đông thành mà Hàn Tiềm đang đóng giữ. Ngoài ra ông lại sai mấy người lính chở mấy túi lương thực thật sự, đi đằng sau đội vận chuyển lương thực, giả bộ mệt mỏi quá mà rớt lại phía sau, dừng lại ở bên đường nghỉ ngơi. Đào Báo nhìn thấy thế, lập tức sai quân lính của mình tránh chỗ thực, đánh chỗ hư, bỏ qua đội quân chở lương thực của Tổ Địch, đi cướp lương thực của đám quân lính bị “rơi rớt” lại. Đám quân lính bị ”bỏ rơi” thấy quân địch tràn sang ào ào như ong, vội làm theo lời dặn của Tổ Địch, bỏ lương thực lại, chạy trốn đi. Quân của Đào Báo hí hửng chạy ra cướp lấy mấy bao lương thực ấy.

Also Read: Mã Long dùng đá nam châm hút địch

– Lương thực được đưa lên cho Đào Báo, mở ra xem, toàn là gạo trắng xóa. Quan quân của Đào Báo đang lúc đói, người nào người nấy nhìn chằm chằm vào những bao gạo như hổ đói nhìn mồi. Đào Báo vẫy tay, ra ý cho đem ra nấu cơm, thế là cả đám quan quân ùa lên giành giật nhau, kết quả chỉ có một số lính tráng là được ăn, còn phần lớn chẳng được liếm hạt nào, nhao nhao lên chửi thề và nghĩ đến quân lính của Hàn Tiềm ở mé đông thành đã nhận được một số lớn lương thực tiếp tế cho nên chẳng còn bụng dạ nào đánh trận nữa. Đào Báo vừa sốt ruột vừa tức giận, buộc phải liên tục cho người về xin Thạch Lặc chở lương thực đến cứu viện.

Thạch Lặc được tin báo lập tức cho đi vay mượn được một số lớn lương thực và chuẩn bị tới hàng ngàn lừa ngựa để chuyển số lương thực đó cho Đào Báo. Nào ngờ Tổ Địch sớm đã có dự liệu, liền lệnh cho Hàn Tiềm đem quân ra chặn đánh ở vùng Biện Thủy là nơi quân địch buộc phải đi qua để cướp bộ quân lương.

Đào trông ngóng mấy ngày liền, không thấy lơng thực do Thạch Lặc chuyển tới, còn quân của Hàn Tiềm lại đầy đủ lương thực. Đào Báo tự biết mình không còn xứng là đối thủ của Hàn Tiềm, bèn nhân lúc đêm tối, dẫn đầu đám tàn quân len lén trốn chạy. Cuối cùng Hàn Tiềm đã chiếm lĩnh được toàn bộ tòa thành.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận