Mã Long dùng đá nam châm hút địch

Một ngày vào năm 279, trên phố lớn của đô thành nước Tấn, một đoàn binh sĩ ba nghìn năm trăm người, mang đầy đủ quân lương và khí giới mới mẻ, bước đi mạnh mẽ, hùng dũng hiên ngang tiến ra ngoại thành, đi chiếm lại Lương Châu do thủ lĩnh bộ tộc Tiên Ty là Thụ Cơ Năng chiếm giữ. Đoàn quân vượt qua Tri Thủy, nhanh chóng tràn vào biên giới của Lương Châu.

– Ở trong thành Lương Châu, Thụ Cơ Năng có hàng mấy vạn binh mã. Từ sau khi thám báo báo tin, Tấn Vũ Đế sai Mã Long đem quân đánh Lương Châu, đã cho quân chiếm cứ mọi vị trí hiểm yếu và địa hình có lợi, như sẽ thắt chặt miệng túi ở những con đường quân Tấn buộc phải đi qua và tính sẵn những con đường quân Tấn có thể rút qua, cùng một lúc đã cho quân mai phục để chặn đường rút lui. Thụ Cơ Năng chắc mẩm rằng trận này ắt hẳn thắng to không nghi ngờ gì nữa.

Chiều hôm ấy, chủ soái của quân Tấn là Mã Long đem quân đến một cửa rừng, cho quân tạm dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Lúc ấy, toán trinh sát đi đầu về báo:

– Thưa chủ soái, khe núi phía trước rất hẹp, mà hai bên hình như có quân mai phục!

– Biết rồi! – Mã Long cho đẩy những cỗ xe có phên chắn lên phía trước cấp cho các đơn vị, binh sĩ đẩy những chiếc xe đó tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên, quân mai phục của Thụ Cơ Năng ở hai bên sườn núi dùng cung tên và đá bắn ra. Nhưng vì đã có những cỗ xe có phên chắn, nên quân của Mã Long chẳng những không một ai sây sứt gì mà còn vừa đánh trả, vừa tiến lên. Trận đụng độ đầu tiên, Thụ Cơ Năng đã bị thất thế.

Also Read: Lý Ký trí dũng chém rắn lớn

Sau khi để cho quân lính nghỉ ngơi chốc lát, Mã Long lại ra lệnh cho quân lính chở đá về xếp thành đống hai bên lối đi nhỏ hẹp đó. Ông đã đoán trúng tâm lý hiếu thắng và nóng vội của Thụ Cơ Năng, hắn ắt sẽ theo đường này để đánh úp quân Tây Tấn. Ngoài ra, Mã Long còn lệnh cho quân lính của mình chuyển sang mặc áo giáp bằng da tê giác. Quân Tây Tấn vừa thay xong áo giáp thì quân của Thụ Cơ Năng cũng vừa kéo đến. Quân lính của bộ tộc Tiên Ty ào ào xông tới. Nhưng sau khi chúng đi vào khe núi hẹp đó, tên nào tên ấy bị những hàng đá xếp hai bên đường hút chặt lấy không cựa quậy được “Người Hán có yêu thuật! Người Hán có yêu thuật!” Quân lính của Thụ Cơ Năng kêu lên như vậy. Quân của Mã Long xông tới lại rất thông suốt nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã chém ngã mấy ngàn tên lính địch. Trong trận đánh này, Thụ Cơ Năng nghênh ngang càn dỡ cũng bị giết chết.

– Thì ra, Mã Long đã từng khảo sát kỹ hoàn cảnh địa lý của vùng này, biết được rằng ở đây có một loại từ thạch hút được sắt. Mã Long liền liên tưởng tới những chiếc áo giáp bằng sắt của quân địch. Nếu như lợi dụng đặc điểm của từ thạch vào trong chiến đấu, nhất định sẽ phát huy được tác dụng kỳ diệu của nó. Và như thế, Mã Long vừa áp dụng đã giành thắng lợi và thu hồi được Lương Châu.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận