Kế bí mật qua trần thương của Hàn Tín

Sau khi triều Tần bị lật đổ, Hạng Vũ mưu đồ độc bá thiên hạ, biết rằng địch thủ khó đối phó nhất là Lưu Bang, bèn cối cắt ba quận Ba, Thục (đều ở Tứ Xuyên) và Hán Trung (nay là vùng núi phía tây nam Thiểm Tây) cho Lưu Bang, phong làm Hán Vương, lấy Nam Tranh làm đô thành, định đưa Lưu Bang vào vùng núi hẻo lánh.

– Còn chia Quan Trung (nay là vùng Thiểm Tây) thành ba phần, chia cho Chương Hàm, Tư Mã Hân và Đổng Ế, hàng tướng của nhà Tần để ngăn cản Lưu Bang phát triển đường ra về phía đông. Hạng Vũ tự phong mình là Tây Sở bá vương phong đất chín quận, chiếm lĩnh một vùng đất rộng lớn màu mỡ gồm lưu vực sông Hoài, hạ và trung lưu sông Trường Giang, lấy Bành Thành (nay là Từ Châu, Giang Tô) làm đô thành.

Lưu Bang sợ uy thế của Hạng Vũ, đành phải tạm thời dẫn binh lên phía Tây, đến vào Nam Trịnh đồng thời tiếp thu kế sách của Trương Lương, thiêu huỷ toàn bộ mấy trăm dặm sàn đạo (đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực, trên đường đi qua. Một là để tiện phòng ngự, hai là để mê hoặc Hạng Vũ, khiến ông ta tưởng rằng Lưu Bang thật sự không dự định đi ra nữa nên sẽ lơi lỏng sự cảnh giới đối với Lưu Bang.

Lưu Bang đến Nam Trịnh, bái Hàn Tín mà Tiêu Hà tiến cử làm đại tướng, nhờ ông vạch kế bố trí quân sự để phát triển về phía đông, đoạt lấy thiên hạ.

Also Read: Hoàng Uyển khéo léo giải thích về nhật thực

Hàn Tín sau khi đặt kế hoạch đông chinh bèn lệnh cho bọn Phàn Khoái, Chu Bột dẫn đạo đội binh mã đi làm sàn đạo, hạn trong ba tháng phải hoàn thành. Nhưng sàn đạo bi thiêu huỷ liên tiếp đến hơn ba trăm dặm, cao thấp không bằng, địa thế hiểm yếu. Mới làm được mấy ngày đã có vài chục người trượt ngã chết. Việc huy động binh lính làm sàn đạo khiến cho mọi vật tao tác, phút chốc tin tức cảnh báo hưng binh đông chinh đã truyền đến Quan Trung.

Ung Vương Chương hàm trấn giữ ở khu vực phía Tây Quan Trung, một mặt phái thám tử đi nghe ngóng tình hình làm đường, một mặt điều binh khiển. tướng đi ngăn chặn cửa sàn đạo ở phía đông. Ông ta nghe nói đại tướng mà Hán Vương bái nguyên là Hàn Tín nhát gan nhu nhược đã từng chui qua đũng quần người khác, các tướng sĩ của Hán Vương đều không chịu phục, sĩ binh và dân công làm sàn đạo ngày ngày đều có người bỏ trốn, một năm cũng đừng nghĩ đến chuyện xong, liền buông lỏng việc cảnh giới.

Bỗng có một hôm, tin cấp báo truyền đến:

Quân Hán đã đánh vào Quan Trung, Trần Thương (nay là phía đông huyện Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây) bị chiếm.

Trời! Sàn đạo còn chưa làm xong, chẳng lẽ quân Hán lắp cánh bay tới đây sao? Thật ra, Hàn Tín ngoài mặt phái binh làm lại sàn đạo, giả bộ phải xuất kích từ sàn đạo nhưng trên thực tế lại cùng Lưu Bang soái lĩnh binh lính chủ lực, ngầm đi đường tắt tập kích Trần Thương. Cái này gọi là ”ngoài làm sàn đạo, trong qua Trần Thương”. Quân Hán lập tức công chiếm Ung Địa, Hàm Dương. Chương Hàm thua trận, đành phải tự sát.

Không lâu sau, Địch Vương Đổng Ế, Tái Vương Tư Mã Hân lần lượt đầu hàng. Không đầy ba tháng, Quan Trung đã trở thành địa bàn của Hán Vương Lưu Bang.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận