Kế “quân khỏe đánh quân mệt” của Vương Tiễn

Một ngày vào cuối thời Chiến Quốc, Tần Vương Doanh Chính sau khi tiễn đại tướng Vương Tiễn đến Bá Thượng vẫn còn muốn tiễn viên tướng yêu quý này thêm một đoạn nữa. Vương Tiễn vội vàng chặn đầu ngựa của vua lại.

Đại vương, không cần tiễn thêm nữa. Thiên lý tống hành cuối cùng phải có lúc từ biệt, hơn nữa, các đại thần trong cung đều đang đợi đại vương.

– Thôi được, lão ái khanh à, hy vọng lần chấn hưng lại nước Tần uy nghi ta này, xin ký thác nơi ái khanh. Lần trước ta không nghe lời ái khanh, để bọn Lý Tín xuất chiến, bị bại trận, mất mặt nước Tần chúng ta. Vương lão ái khanh biết nhận thức đại thể, nghĩ đến đại cục, thể lượng nỗi khó khăn của trẫm, trẫm rất vui mừng, rất cảm kích. Bệ hạ, bệ hạ nói cái gì thế, khai cương thác thổ, dẹp yên thiên hạ cho đại vương là bổn phận của đại tướng chúng thần. Tâu bệ hạ, người hãy về đi.

Lão ái khanh, thế thì chúng ta từ biệt tại đây, chúc ái khanh mã đáo thành công.

– Đa tạ đại vương.

Vương TiễnTần Vương dùng dằng ly biệt ở Bá Thượng rồi thống soái sáu mươi vạn đại quân tiến thẳng sang đất Sở.

– Tướng quân, chúng ta có nên tổ chức tấn công ngay không?

Không, truyền lệnh của ta, nhiệm vụ hàng đầu của toàn quân sau khi tiến vào trận địa là xây dựng trại luỹ, sau đó nghỉ ngơi. Vừa vào đến nước Sở, Vương Tiễn bèn hạ lệnh cho các bộ tướng. Thế là đại quân lập trại, xây cao doanh lũy, dựng khéo công sự.

Also Read: Hoàng hậu nước triệu khéo trách vua tề

– Ít lâu Sau, quân đội của nước Sở kéo đến đối trận, một ngày vài lần phái binh đến trước trại quân Tần khiêu chiến. Thế nhưng, quân Tần treo cao bảng miễn chiến mấy tháng liền, không thèm để ý.

Trong trại quân Tần, các binh sĩ, ngoài việc thao luyện như lệ thường ra, chỉ có ăn uống chơi ngủ. Vương Tiễn còn cho bộ phận quân nhu từ hậu phương vận chuyển hàng loạt bò, dê đến, giết thịt cho các quan binh hưởng dụng. Ít lâu sau, binh sĩ quân Tần được nuôi dưỡng khoẻ mạnh như những con bò đực.

– Tin Vương Tiễn đóng cửa không đánh cuối cùng đã truyền đến kinh thành, thế là có người nói trước mặt Tần Vương rằng Vương Tiễn nhát gan sợ địch.

Không được đoán mò, Vương lão tướng quân tự có kế sách phá địch. – Tần vương vô cùng tin tưởng Vương Tiễn.

Quả nhiên, không lâu sau, tin chiến thắng từ chiến tuyến truyền về Quân Tần giao chiến với quân Sở đã giành được toàn thắng, quân Tần còn giết được Hạng Yên, danh tướng nước Sở.

– Hoá ra, Vương Tiễn, đã sử dụng kế lấy quân mạnh đánh quân yếu. Quân Tần đóng cửa không đánh, dưỡng binh nghỉ ngơi, sĩ khí hết sức hưng thịnh. Còn quân Sở trong thời gian dài thịnh nộ hò hét ngoài cửa doanh luỹ quân Tần, ai nấy đều sức cùng lực kiệt, mệt mỏi vô cùng, không cần nói giao chiến, ngay cả không giao chiến cũng đã không chịu được nữa rồi. Tướng lĩnh quân Sở bị dẫn đến chỗ bất đắc đã đành phải dẫn quân rút lui. Nhưng đó lại chính là điều Vương Tiễn mong chờ. Vừa thấy quân Sở lui về, Vương Tiễn lập tức lệnh cho quân Tần tấn công toàn tuyến. Quân Tần cường tráng dũng mạnh, tinh nhuệ vô cùng, trong giây lát đã đánh cho quân Sở đại bại.

Mưu lược

5/5 - (10 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận