Triệu Xa can ngăn Bình Nguyên Quân

Khi Triệu Xa làm chức quan điền bộ của nước Triệu, ông phụ trách việc trưng thu tô thuế nông điền.

Thế nhưng, con trai Triệu Vương là Bình Nguyên Quân dựa vào địa vị hiển hách của mình, không chịu nộp thuế cho quốc gia. Việc này có ảnh hưởng rất lớn trong nước Triệu, mọi người đều muốn xem Triệu Xa xoay xở ra sao. Nếu không đối phó được với Bình Nguyên Quân, chức quan thuế của Triệu Xa cũng sẽ không thể giữ được.

Triệu Xa sai người tìm quản gia của nhà Bình Nguyên Quân đến, người quản gia xưa nay vẫn xem thường Triệu Xa ông ta nói:

– Thiên hạ đều là của Triệu gia, Bình Nguyên Quân có nộp thuế hay không, Triệu Xa ông có quản nổi không?

– Rất đúng, thiên hạ là của Triệu gia, – Giọng của Triệu Xa không cao nhưng rất có sức mạnh – Thế nhưng, ông có biết quy định nộp thuế do ai định ra không?

Đương nhiên là Triệu Vương định ra. – Người quản gia khinh miệt nói

– Thế thì, ông có biết không nộp tô thuế có tội gì không? – Triệu Xa hỏi.

– Không biết – Quản gia bắt đầu khó chịu – Đừng có lôi thôi nữa, tôi phải đi đây.

– Chống lại phép nước, không nộp tô thuế, đáng bị tội gì? – Triệu Xa lớn tiếng hỏi tả hữu.

Giết! – Bọn bộ hạ đồng thanh đáp.

Triệu Xa ngươi dám không? – Quản gia thản nhiên nói.

– Ta dám – Triệu Xa lệnh cho đao phủ lôi người quản gia đi chém.

Tiếp đó, người quản gia thứ hai lại bị gọi đến nha môn của Triệu Xa, hắn vẫn không chịu nộp thuế và lại bị Triệu Xa giết. Liên tiếp giết chín quản gia của nhà Bình Nguyên Quân.

Also Read: Triệu Mẫu viết thư nói về điểm yếu của con

Tin tức truyền đến tai Bình Nguyên Quân, Bình Nguyên Quân nghiến chặt răng mắng chửi Triệu Xa, nhất định phải giết hắn để rửa mối hận trong lòng.

Triệu Xa biết Bình Nguyên Quân muốn giết mình liền một mình vào phủ Bình Nguyên Quân, nói: Tôi làm như thế, hoàn toàn là vì bảo vệ lợi ích cho nước Triệu, trong đó bao gồm bảo vệ cho tiền đồ của Bình Nguyên Quân ngài

– Bình Nguyên Quân nói: Ngươi liên tiếp giết chết chín quản gia của ta, vẫn còn là đối xử tốt với ta sao?

Triệu Xa giải thích:

– Ở nước Triệu ngài là công tử có địa vị rất cao, nếu tôi dung túng nhà ngài không nộp thuế theo pháp luật, mọi người nhất định sẽ đua nhau học theo, quốc pháp do Triệu Vương định ra sẽ không còn uy nghiêm, quốc khố cũng dần dần trống rỗng. Như thế tất sẽ bị các nước khác xâm lược, nước Triệu nhẹ thì bị tổn binh mất đất, nặng thì bị tiêu diệt. Nếu không có nước Triệu, làm sao còn có mọi lợi ích của Bình Nguyên Quân ngài? Ngược lại, nếu ngài đi đầu trong việc nộp thuế theo phép nước, nước Triệu trên dưới đều sẽ có lệnh thì phải thi hành, đất nước sẽ cường thịnh, nước Triệu sẽ được củng cố. Vị thế cao quý của Bình Nguyên Quân ngài sẽ không bị tổn thất một ly. So sánh hai cái, rốt cuộc là làm như thế nào thì có lợi cho ngài?

Bình Nguyên Quân nghe đến đây, hoàn toàn lý giải được lòng trung của Triệu Xa bèn lập tức giao nộp thuế thu, lại tiến cử ông với Triệu Vương. Triệu Vương đề bạt Triệu Xa làm chức quan quản lý thuế má của đất nước.

Dưới sự nỗ lực của Triệu Xa, kho tàng của quốc gia được dồi dào, dân chúng nước Triệu cũng được hưởng cuộc sống yên bình. Về sau, Triệu Xa lại được đề bạt làm tướng quân.

Mưu lược

5/5 - (9 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận