Vương Hậu nhà tề gỡ chuỗi ngọc liên hoàn

Tần Vương sai sứ giả mang một chuỗi ngọc liên hoàn sang tặng cho Vương hậu nước Tề. Sứ giả nói:

– Quốc vương chúng tôi nghe nói dân chúng nước Tề đều rất thông minh, bà là Vương hậu một nước, tất càng thông minh hơn. Thưa Vương hậu thông minh, chắc chắn bà phải có cách để gỡ chuỗi ngọc liên hoàn này ra?

Vương hậu nước Tề nhận chuỗi ngọc, xen đi xem lại vẫn không thể gỡ ra được.

Sứ giả nước Tần đứng bên cạnh cười thầm.

Vương hậu đột nhiên hiểu ra, ngọc liên hoàn là do khi người thợ ngọc làm vòng chuỗi đã đẽo gọt ra từ một khối ngọc thành hoàn chỉnh mà thành, người thông minh đến mấy cũng không thể gỡ ra được. Tần Vương đưa ra quỷ kế như thế, hoàn toàn là để lăng nhục nước Tề, ”Ta cần phải bảo vệ quốc uy của nước Tề và sự tôn nghiêm của Tề vương”. Bà nghĩ bụng. Một ý kiến hay bất ngờ nảy sinh ra trong óc, bà khinh miệt nói với sứ giả nước Tần:

Also Read: Tuổi nhỏ Mạnh Thường Quân

– Chuyện đơn giản thế này, đứa trẻ con nước Tề ta cũng làm được, nhọc công ngươi vượt qua hàng ngàn dặm để đến nước Tề thỉnh giáo!

Vương hậu nước Tề nói đoạn bèn sai thị tùng đem một cái búa sắt ra, đập mạnh vào chuỗi ngọc, ngọc thạch nát vụn tung toé ra đất.

– Như thế có phải là gỡ ra được chưa? – bà cười thầm, vẻ mặt hết sức tự nhiên.

Sứ giả nước Tần nổi giận đùng đùng nói: .

– Làm gì có kiểu gở chuỗi ngọc như thế? Bà đã khinh thị Tần Vương, Tần Vương sẽ không tha thứ cho nước Tề các người đâu.

Vương hậu nước Tề cũng nghiêm mặt nói:

Chuỗi ngọc do Tần Vương đưa đến nhờ ta gỡ, ta xuất phát từ lòng tôn kính với Tần Vương nên mới giúp đỡ. Tần Vương là người hiểu biết kinh sách, sao lại có thể trách cứ người đã giúp đỡ mình?

Sứ giả không còn đáp được câu gì, đành lẳng lặng rời khỏi cung vua Tề.

Mưu lược

5/5 - (9 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận