Bành Chấn Khôn ba lần đánh cuộc

Bành Chấn Khôn và bạn đồng học cùng đi thi. Trên đường, một cậu ấm con nhà giàu là Cẩu Tử muốn trêu Bành Chấn Khôn, nói:

– Hôm nay chúng ta quy định, không được nói chữ ”không”, ai nói trước người đó phải trả tiền cơm và tiền trọ.

Bành Chấn Khôn và các bạn học đều đồng ý. Cẩu Tử nói:

– Bành Chấn Khôn, sáng nay anh nói sẽ mời mọi người. Bành Chấn Khôn nói:

– Được.

Đến hàng cơm, Bành Chấn Khôn gọi toàn thức ăn ngon, vỗ vỗ vào túi nói với Cẩu Tử:

– Hôm nay anh mời trước đi, tôi quên mang tiền rồi.

– Không được, không được.

Bành Chấn Khôn nói:

– Anh đã vi phạm quy định do anh lập nên, bỏ tiền ra đi. Cẩu Tử lúc này mới nghĩ ra, đành phải móc tiền trả. Ăn sáng xong, họ đi đến bên một dòng sông. Cẩu Tử thấy một đàn vịt trời đang bơi lội liền nói với Bành Chấn Khôn.

– Tôi bán đàn vịt này cho anh đấy, một đồng một con, cả đàn là một trăm đồng.

Also Read: Bằng chứng mẫu thêu của Phí Huyện Lệnh

Chấn Khôn nói:

– Được tôi phải lùa đàn vịt lại đếm xem đã, đủ một trăm con thì tôi trả tiền cho anh, thiếu anh phải trả cho tôi một trăm đồng đấy.

Nói đoạn bốc đất ném về phía bờ sông, đàn vịt bay vù đi mất. Cẩu Tử vội hét:

– Không được ném, không được ném.

Bành Chấn Khôn cười cười nói:

– Anh lại vi phạm rồi, moi tiền ra đi.

Cẩu Tử đành phải trả cả tiền cơm trưa.

Buổi chiều khi đang đi đường, Cẩu Tử nói với Chấn  Khôn:

– Cắt cái đầu của anh xuống cân thử xem nặng bao nhiêu?

– Được, khi anh cắt phải dùng thanh long đao của Quan Vân Trường đấy.

Cẩu Tử đành chịu chết, trời gần tối vẫn không dám nhắc đến chuyện cắt đầu. Bành Chấn Khôn nói với Cẩu Tử.

– Tôi đợi anh cắt đầu đây.

– Lấy đâu ra thanh đao đấy.

– Thế thì làm thế nào?

– Không cắt nữa.

Bành Chấn Khôn cười to:

– Lần thứ ba anh phạm quy rồi đấy, tiền trọ, tiền cơm tối anh phải trả hết.

Cẩu Tử ba lần phải móc tiền ra, xót xa suýt phát khóc lên.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận