Dương Chính giả kế phục binh

Năm 1141 (tức năm thứ 11 niên hiệu Thiệu Hưng Tống Cao Tông thời Nam Tống) triều Tống suy yếu, nước Kim thừa cơ cất binh đánh thành trì nước Tống rất nhiều lần. Tháng mười mùa thu năm ấy Đô Thống chế (một chức quan) ty Tuyên Vũ, Xuyên Thẩm tên là Dương Chính chủ động xuất kích nghênh chiến với Kim vạn hộ (một chức quan) Thông Kiểm ở đất Bảo Kê (nay là vùng Bảo Kê, Thiểm Tây).

– Lúc này, Thông Kiểm sau khi nhận được tin cấp báo liền co quân lại đóng trại bên bờ bắc sông Vị Hà, ra lệnh phòng thủ nghiêm mật.

Sáng sớm ngày hôm đó Dương Chính thống lĩnh đội quân binh hừng tướng mạnh tiến thẳng đến doanh trại của Thông Kiểm. Được tin báo, Thông Kiểm dùng một vạn tinh binh đàn hàng xuất trận. Hai bên cờ xí bay phấp phới, trống chiêng khua ầm ĩ, chiến tướng xuất trận đánh nhau. Cho đến khi mặt trời lên cao hai bên tiếp đấu đã được hơn năm mươi hiệp khó phân thắng bị.

– Khi thế quân Kim đang mạnh, xem ra cứ đánh mãi thế này thì không xong rồi – Dương Chính nghĩ một hồi rồi đổi một viên thiện tướng ra và dặn dò – Cứ như thế… như thế…

Also Read: Đinh Vị nhất cử tam tiện

Vị tướng này nhận lệnh xong thừa lúc địch không kịp phòng bị liền một mình một ngựa phi thẳng vào trận địa, quất ngựa chạy thẳng lên ngọn núi phía sau trận địa. Lên đến đỉnh năm, tay cầm ngọn cờ đỏ vẫy mạnh sang hai bên, vẻ như đang chỉ huy điều khiển phục binh phía sau núi xông ra tham chiến.

Hành động này không lọt qua được con mắt của quân Kim, chúng ngỡ rằng sau núi chắc chắn có ẩn giấu rất nhiều phục binh, vội hét toáng lên:

– Hỏng bét rồi, quân tống phục binh sắp đổ ra kìa.

Bỗng chốc đại quân Kim náo loạn thất kinh tháo chạy. Dương Chính thấy mưu kế có vẻ thành công liền hô to:

– Trúng kế rồi!

Quân Tống thừa kế truy đuổi chém giết, quân Kim chỉ còn nước chạy co cụm vào trong thành. Thông Kiểm lo sợ vừa thở hồng hộc vừa chạy lên cửa thành nhưng cầu đã ba quân Tống chặn mất hắn đành thở dài chịu để cho quân Tống đang đuổi sát theo gót bắt sống.

– Tên Thông Kiểm đang bị nhốt trong tù kia có nằm mơ cũng không ngờ được rằng lá cờ chỉ huy của viên tướng Tống kia chính là mưu kế để lừa chứ lấy đâu ra phục binh thực.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận