Trương Phi thả diều xin cứu viện

Năm 781 (Năm Kiến Trung thứ hai đời Đường Đức Tông), Quân phiến loạn Dương Chiêu Quang đang vây chặt thành Lâm Danh (Vĩnh Niên tỉnh Hà Bắc bây giờ).

– Hôm đó chủ soái quân giữ thành Lâm Danh Trương Phi thân chinh mang quân đến kiểm tra việc canh gác ở các trại lính. Dọc đường, Trương tướng quân đã tận mắt nhìn thấy, quan quân tuy vẫn ai vào việc nấy: Người thì đang xây thành đắp luỹ, người thì đang theo dõi địch, người thì lau mài khí giới… nhưng không ai là không tỏ ra mệt mỏi.

– Vừa đi tuần tra, Trương tướng quân vừa nghĩ: Quân lính giữ thành đã hơn một tháng, lương thảo trong thành mỗi ngày một ít đi, quân tâm bắt đầu nao núng.

– Thưa tướng quân, hiện nay lương thực trong thành chỉ còn đủ ăn ba ngày nữa thôi? – Quan quân nhu báo cáo lên như vậy.

– Cái gì? Lương ăn chỉ còn ba ngày thôi sao?

– Quay về tướng phủ, Trương tướng quân đóng chặt cửa vắt óc tìm kế phá vây. Mấy hôm trước triều đình sai người xông vào vòng vây báo tin: Triều đình đã cứ tướng quân Mã Toại mang quân đến cứu viện Lâm Danh. Thế nhưng mấy ngày gần đây, quân phiến loạn của Dương Chiêu Quang lại càng xiết chặt vòng vây, trong ngoài không thể liên hệ được với nhau. Làm thế nào mới có thể báo ra ngoài tình hình lúc này ở trong thành?

Also Read: Trương Kim Sở điều tra thư mưu phản

– Trương tướng quân cất những bước chân nặng nề đi đi lại lại trong thư phòng. Bỗng nhiên ông như bị hút chặt vào bức tranh cổ treo trên tường. Đó là bức tranh của một hoạ sĩ đời xưa vẽ cảnh trẻ chăn trâu thả diều. Trên cánh đồng rộng mênh mông, mục đồng giữ sợi dây buộc cánh diều đang bay lên cao tận mây xanh, đến mức nhìn trong tranh chỉ còn thấy rất mơ hồ. Một ý nghĩ chợt loé lên: Đúng rồi, ta cũng có thể làm theo thằng bé chăn trâu kia!

– Bụng đã nghĩ ra một kế, Trương tướng quân liền ra lệnh cho người thân tín đi làm một cánh diều lớn. Chẳng mấy chốc, diều đã được làm xong. Trương tướng quân viết một hàng chữ vào phía sau cánh điều. Buổi chiều ở trong thành Lâm Danh bỗng nhiên xuất hiện một cánh diều lên cao theo chiều gió. Nhìn thấy cánh diều lạ lùng đó, quân phiến loạn lập tức báo Dương Chiêu Quang: Khi Dương Chiêu Quang ra lệnh dùng tên nỏ bắn vào chiếc diều đó, thì nó đã bay cao tới hơn trăm trượng, vượt qua tầm tên bắn từ lâu.

– Một lát sau, chiếc diều bị trập xuống, vừa vặn rơi vào trong trại lính của Mã Toại. Mã Toại nhìn thấy ngay nhưng dòng chữ viết sau lưng cánh diều ”Trong ba ngày không đến cứu, Lâm Danh sẽ không đánh cũng vỡ” Biết ở chỗ Trương Phi lương thảo đã hết, Mã Toại điểm quân tiến ngay đến đánh quân phiến loạn ở ngoài thành Lâm Danh. Ở trong thành, Trương Phi tích cực hưởng ứng, trong ngoài phối hợp, cuối cùng đã đánh tan quân phiến loạn.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận