An Lộc Sơn đóng sứ lập công

Năm 736 (năm Khai Nguyên thứ 24 đời Đường Huyền Tông) An Lộc Sơn là người Đột Quyết bị quân của người dân tộc Hề (lưu vực sông Xi la mu luân khu tự trị Nội Mông bây giờ) đi tuần bắt được.

An Lộc Sơn nghĩ bụng: Mình đã mắc nợ quan phủ nên mới phải trốn đến đây để cho bọn thối tha này giết đi có phải là oan uổng quá hay không. An Lộc Sơn nghĩ ra một kế bèn làm ra vẻ trịnh trọng nói:

– Ta là sử giả của triều đình Đại Đường cử sang gặp Hề Vương. Các người giết ta, là sẽ gây nên mối hoạ ngất trời. Nhà vua của chúng ta mà nổi giận, thì cả dân tộc các người lại chẳng ra cám hay sao?

Bọn lính đi tuần hoảng sợ, vội vàng đưa ông tới gặp Hề Vương. An Lộc Sơn gặp Hề Vương, sau khi vái chào, ngạo nghễ đứng im. Hề Vương tươi cười nói:

Sứ giả của Đại Đường, khách quý từ phương xa tới, xin hãy nghỉ lại nơi nhà khách sang trọng nhất của chúng tôi?

Ngày hôm sau, do sợ thế lực hùng mạnh của vương triều nhà Đường, cho nên Hề Vương đã cử hơn trăm tráng sĩ cùng An Lộc Sơn đi triều bái Đại Đường hoàng đế.

– An Lộc Sơn lại cười bảo Hề Vương:

Người của nhà vua cử đi toàn là đồ ăn hại, gặp thiên tử của Đại Đường lại chẳng sợ mất hết thể diện hay sao, từ lâu vốn nghe tiếng tăm Toả Cao (chức quan của các người, tại sao không ra lệnh cho ông ta đem quân đi có phải hay hơn không).

– Hề Vương nghe nói có lý, vội bảo Toả Cao của mình mang 300 quân, cùng An Lộc Sơn đi ngày đi đêm vào triều bái kiến Đại Đường hoàng đế.

Also Read: Lái Trâu đóng vai sứ giả

Khi đoàn người này sắp tới Bình Lư (Chiêu Dương tỉnh Liêu Ninh bây giờ) trước hết An Lộc Sơn cho người tâm phúc mới mua chuộc được lẻn vào trong thành Bình Lư, nói bừa tướng giữ thành Bình Lư là Bùi Hữu Tử rằng: ”Hề Vương đã sai Toả Cao đem binh hùng tướng mạnh đến đánh thành, mồm họ nói rằng vào triều bái kiến Đại Đường thiên tử, kỳ thực là họ sẽ đánh úp đấy”.

– Bùi Hữu Tử nghe tin rất bực mình liền cho chuẩn bị mọi mặt, vũ trang đầy đủ, ra khỏi thành đón đợi người nước Hề.

Đêm thanh cảnh vắng, người nước Hề vào trong quán trọ đều đã ngủ say. Người do Bùi Hữu Tử cử đến đột nhiên xông vào nhà, chém giết một trận, tiêu diệt hết bọn tuỳ tùng người Hề.

– An Lộc Sơn mừng thầm trong bụng: ‘‘Kế mượn giao giết người của ta đã có kết quả, thời cơ để lập công đã đến rồi! ” Ông lập tức cho trói Toả Cao lại, áp giải tới U Châu tiết độ sứ Trương Thủ Khuê. Trương Thủ Khuê giật mình kinh ngạc: ”Toả cao là người tài giỏi và được trọng vọng nhất trong những người Hề, sao có thể để An Lộc Sơn bắt được thế”. Ông ta đã hết lời ca ngợi An Lộc Sơn, ngay đêm ấy đã tâu xin triều đình giao cho An Lộc Sơn chức quả nghị và thăng lên hàm tướng quân.

Về sau An Lộc Sơn vào triều bẩm báo sự việc, rất được Đường Huyền Tông ca ngợi.

– Thế nhưng cũng chính An Lộc Sơn này, về sau đến năm Thiên Bảo thứ mười bốn đời Đường Huyền Tông (755) đã gây nên cuộc loạn An Sử, để làm cho thiên hạ đại loạn một thời.

Mưu lược

5/5 - (8 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận