Ba con rể ngâm thơ thượng thọ

Một ông già nọ có ba con gái. Con rể lớn, con rể thứ hai đều là tú tài chỉ có con rể thứ ba là anh nông dân. Một hôm vào ngày mừng thọ của ông lão, ba cặp con gái con rể đều đến chúc thọ.

Giữa tiệc rượu, hai người tú tài muốn làm cho ông em rể thứ ba mất mặt, liền đề nghị mỗi người ngâm một bài thơ, ai không ngâm được sẽ không được phép ăn uống.

Anh rể cả ngâm trước.

– Hai tám là mười câu, xin ăn một miếng thịt.

Nói đoạn, đắc ý ăn một miếng thịt mỡ, uống một chung rượu ngon.

Anh rể thứ hai ngâm tiếp sau:

– Hai chín là mười tám, gắp bỏ liền hai miếng.

Ngâm xong, vênh vang tự đắc ăn luôn hai miếng thịt, uống liền hai chung rượu.

Đến lượt anh con rể thứ ba, anh bưng cả mâm thức ăn lên ngâm rằng:

– Hai với bảy mười bốn, bưng luôn cả mâm ăn.

Ngâm xong, ăn sạch cả mâm, lại với lấy bình rượu uống nhẵn cả bình. Hai anh con rể lớn tức nghẹn họng không nói được gì. Đợi đến lúc bê lượt thức ăn thứ hai ra, anh rể cả lại nói phải ngâm thơ mới được ăn. Anh thứ hai nói:

– Lần này phải ngâm về một loại cầm bay trên trời, một loài thú đi dưới đất, một thứ bảo bối ở trên bàn, một hạng người ở bên bàn.

Anh rể cả ngâm trước:

– Thiên thượng phi cầm hữu phượng hoàng, địa hạ tẩu thủ hữu linh dương, trác thượng chồng đích thị văn chương, lưỡng bàng trạm đích thị mai hương.

(Trên trời chim bay có phượng hoàng, dưới đất thú chạy có linh dương, trên bàn đặt để có văn bút, đứng ở hai bên có mai hương).

Also Read: Vợ Mộc Tát đánh bẫy tên địa chủ

Anh rể thứ hai ngâm:

– Thiên thượng phi cầm hữu bằng tựu, địa hạ tẩu thú hữu tê ngưu, trác thượng phóng đích thị xuân thu, lương bàng trạm đích thị a đầu.

(Trên trời chim bay có đại bàng, dưới đất thú chạy có tê ngưu, trên bàn đặt để kinh xuân thu, đứng ở hai bên có a đầu).

Anh rể thứ ba ngâm sau nốt:

– Thiên thượng phi cầm pha thương điểu, địa hạ tẩu thú hưu mãnh hổ, trác thượng phóng trước mộc than hoả, lưỡng băng trạm trước tiểu hoả tử.

(Trên trời chim bay sợ súng săn, dưới đất thúc chạy có mãnh hổ, trên bàn đặt lò than lửa, đứng ở hai bên có chàng).

Hai người tú tài đều nói anh rể thứ ba ngâm quá thô tục, lại không vần với ở trên, không được phép ăn.

Anh rể thứ ba nói:

– Các anh đừng có vội, nghe tôi nói xong đã

Anh ta ngâm lại từ đầu:

Thiên thượng phi cầm phu điểu thương,

Đả tử nhĩ na bằng tựu hòa phượng hoàng,

Địa hạ tẩu thú số mãnh hổ.

Ngật điêu nhĩ oa na tê ngưu hoà linh dương.

Trác thượng phóng phóng tước mộc khôi hoả.

Năng thiêu điêu nhĩ ra xuân thu hòa văn chương.

Bàng biên chạm trước tiểu hoả tử.

Năng phối nhĩ ra a đầu hoà Mai hương.

Dịch:

Trên trời chim bay sợ súng săn

Bắn cả phượng hoàng lẫn đại bàng

Dưới đất thú chạy có mãnh hổ

Chén sạch tê ngưu lẫn linh dương

Trên bàn đặt để một lò lửa

Thiêu trụi ”xuân thu” lẫn văn chương

Còn một chàng trai trơ cạnh đó

Lấy cả a đầu cả Mai hương

Hai anh chàng tú tài không nói được nữa.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận