Yên Chiêu Vương cầu hiền

Năm 318 trước Công nguyên, nước Yên xảy ra nổi loạn, nước Tề đã thừa cơ tiến đánh nước Yên, giết chết Yên Vương. Ít lâu sau, Yên Chiêu Vương lên ngôi. Để lấy lại đất đai bị mất, ông đã đích thân đến gõ cửa hiền sĩ nước Yên là Quách Hoè thỉnh giáo, mưu cầu kế sách tìm người hiền tài.

Quách Hoè nói:

Vua một nước muốn thành đế nghiệp phải đối đãi với người hiền như thầy giáo; vua một nước muốn thành vương nghiệp, phải đối đãi với người hiền như bè bạn, người muốn thành nghiệp bá thì đối đãi với người hiền như đại thần; còn vua mà nước cung không giữ được thì đối với người hiền như nô lệ. Nếu đại vương khiêm tốn lắng nghe lời chỉ giáo của bậc hiền nhân, cung cung kính kính bái ông tá làm thầy thì người hiền trong thiên hạ sẽ theo về với nước Yên hết.

Yên Chiêu Vương nói:

– Quả thật ta muốn học tập tất cả các bậc hiền nhân, chỉ có điều không biết nên triệu kiến ai trước cho phù hợp nhất?

Quách hoè không trả lời trực tiếp mà kể ra ra một câu chuyện như thế này…

Ngày xưa có một quốc vương muốn dùng ngàn vàng để mua một con ngựa thiên lý mã nhưng ba năm đã trôi qua mà vẫn chưa mua được.

Có đại thần nói với quốc vương:

Để thần làm thay đại vương!

Also Read: Xúc Long khuyên thái hậu

Ba tháng sau vị đại thần kia tìm thấy một con ngựa thiên lý nhưng nó đã chết liền bỏ năm trăm lạng vàng ra mua lấy bộ xương ngựa đem về.

Quốc vương giận dữ nói:

– Ai bảo ngươi dùng bao nhiêu vàng đi mua xương ngựa đó!

Vị đại thần nói:

– Bộ xương của một con ngựa thiên lý còn mua mất năm trăm lạng vàng, huống hồ là thiên lý mã còn sống? Người thiên hạ tất sẽ cho rằng đại vương là người thành tâm muốn mua thiên lý mã, chắc chắn họ sẽ đưa thiên lý mã đến tận nơi.

Quả nhiên chưa đầy một năm đã có được ba con ngựa thiên lý.

Quách Hoè kể xong liền nói:

– Nay nếu đại vương thật sự muốn tìm người hiền làm thầy thì hãy bắt đầu từ thần đi. Đến Quách Hoè thần mà cũng được trọng dụng nữa là những người tài năng hơn thần? Họ nhất định sẽ từ xa ngàn dặm kéo đến đó.

Yên Chiêu Vương thấy rất có lý liền dựng cho Quách Hoè một toà cung thất và đối đãi với ông như thầy dạy. Sau khi sự việc này truyền đi, rất nhiều người hiền tài từ các nước đều kéo đến cậy nhờ Yên Chiêu Vương, người biết nghe lẽ phải. Dựa vào những nhân tài này, cuối cùng Yên Chiêu Vương đã đánh bại được nước Tề.

Mưu lược

5/5 - (9 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận