Vương Doãn khéo dùng mỹ nhân kế

Đổng Trác từ sau khi phế Thiếu đế, lập Hiến Đế, luôn tỏ ra lộng hành ngang ngược, hơi một tí là lạm sát người vô tội. Một lần, với tội danh mưu phản, đã sai con nuôi của mình là Lã Bố đi chém đầu tư không Trương Ôn, trăm quan rất đỗi kinh hoàng.

Đêm ấy, tư đồ Vương Doãn đang ở vườn sau nhà mình thở ngắn than dài, cô đào hát tài sắc vẹn toàn tên là Điêu Thuyền đã nghe thấy tiếng than thở đó, bèn bước lên hỏi han và bày tỏ ý tình: ”Nếu cần gì đến con dù có chết cũng không từ”?

Vương Doãn nghe vậy, chợt sinh ra một kế, liền chống tay xuống đất khấu đầu nói:

– Thật không ngờ sự yên định của thiên hạ, nhà Hán lại ở trong tay con!

Ngay sau đó ông đã nói rõ với Điêu Thuyền về sự nguy hại như thế nào của Đổng Trác với triều đình, Lã Bố là một viên đại tướng kiêu dũng mà lại nhận hắn làm cha như thế nào và kể đến thế lực lớn mạnh của hai con người này, rất khó trừ khử như thế nào, nhưng cả hai đều là đồ háo sắc, cho nên ông muốn dùng mỹ nhân kế liên hoàn, đem gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, nhưng lại dâng cho Đổng Trác, để hai người đó hằn học nhau khiến Lã Bố giết Đổng Trác và trừ hại cho triều đình.

Điêu Thuyền nói:

– Đại nhân đối xử với con như một người cha, nếu con không trả được ơn này cho người, thì con xin thề chết.

Vương Doãn lại bái tạ lần nữa.

Ngày hôm sau, Vương Doãn đã gửi tặng Lã Bố kim quan và hạt minh châu. Lã Bố thân chinh đến tận nhà Vương Doãn để tạ ơn. Vương Doãn đã mở tiệc chiêu đãi, sai Điêu Thuyền đến mời rượu Lã Bố. Thấy nàng đẹp như tiên Lã Bố đã nảy lòng ham muốn. Đúng lúc ấy, Vương Doãn lại ngỏ ý gả Điêu Thuyền cho Lã Bố để làm thiếp, Lã Bố rất lấy làm mừng rỡ ra về.

Mấy hôm sau Vương Doãn lại mời Đổng Trác đến dự tiệc tại nhà mình và Đổng trác đã nhận lời, Vương Doãn lại sai Điêu Thuyền tay múa miệng ca để cho tiệc rượu thêm vui, Đổng Trác thấy Điêu Thuyền xinh đẹp tuyệt vời, nên không ngớt lời ,khen ngợi. Cũng ngay lúc đó, Vương Doãn đã sai người chuẩn bị xe đệm đưa Điêu Thuyền về tướng phủ hầu hạ Đổng Trác, Đổng Trác lại cảm ơn mãi không thôi.

Vương Doãn đã thân chinh đi tiễn chân Đổng Trác, trên đường quay trở lại bị Lã Bố túm ngay ngực áo ông để hỏi tội. Vương Doãn giải thích:

– Đó là thái sư Đổng Trác đã đón tiểu nữ của lão về để làm vợ tướng quân, lão còn đưa cả của hồi môn, đợi tiểu nữ đến nhà rồi sẽ trao cho tướng quân.

Lã Bố xin lỗi rồi cảm ơn và bỏ đi.

Also Read: Vợ Tôn Dực mưu trí trả thù cho chồng

Từ đó, Lã Bố đã đến tướng phủ để nghe ngóng tin tức, nhưng lại chẳng thấy bóng Điêu Thuyền đâu. Mãi sau không nén được nữa, nên đã vào hẳn sảnh đường hỏi thăm mấy thị nữ của Đổng Trác.

Thị nữ nói:

– Khi đêm, thái sư với người con gái mới tới đây ngủ với nhau trong phòng, đến giờ còn chưa dậy.

Lã Bố vừa kinh hoàng vừa tức giận, len lén vào phía sau phòng ngủ của Đổng Trác nhòm vào trong. Điêu Thuyền đang chải đầu vấn tóc vừa nhìn thấy Lã Bố, bèn nhắm mắt lại, làm ra vẻ đau buồn khổ cực, đồng thời liên tục lấy khăn lụa lên lau nước mắt. Hai người đưa mắt cho nhau làm, Đổng Trác nhìn thấy bỗng sinh nghi bèn quát đuổi Lã Bố lui vào. Sau đó Đổng Trác si mê quyến luyến với Điêu Thuyền ở lì trong phòng tới cả tháng. Rồi Đổng Trác lại ngẫu nhiên sinh bệnh, Điêu Thuyền phải ở lại luôn luôn hầu hạ bên mình.

Một hôm, Lã Bố vào thẳng tướng phủ để vấn an Đổng Trác. Điêu Thuyền ở phía sau giường ló một nửa người ra nhìn chàng, lấy tay chỉ vào tim mình, rồi lại chỉ tay vào Đổng Trác và không ngớt gạt lệ trên mi, làm con tim của Lã Bố đã bị nàng làm nhàu nát ra. Đổng Trác thấy Lã Bố đứng trân trân ngó mãi Điêu Thuyền, bất giác nổi nóng lên bảo:

– Ngươi dám trêu chọc ái thiếp của tay ư!

Lập tức hô tả hữu đuổi ra và hạ lệnh:

Từ nay cấm không được vào sảnh đường!

Lã Bố hậm hực ra về. Sau đó nhờ Lý Nho là bộ hạ khuyên răn? Đổng Trác lại gửi cho Lã Bố vàng bạc gấp vóc và dùng lời lẽ để vuốt ve an ủi, nhưng Lã Bố tâm thần hoảng hốt, suốt ngày chỉ luôn luôn tưởng nhớ Điêu Thuyền.

Một hôm, Đổng Trác đã khỏi bệnh vào triều bàn công việc, Lã Bố cắp kích đi theo. Thấy Đổng Trác nói chuyện với Hiến Đế, bèn rời cung lén sang tướng phủ tìm gặp Điêu Thuyền. Điêu Thuyền lửng thững, bước tới khóc bảo:

– Từ ngày thiếp gặp tướng quân, đem lòng ái mộ, được lấy tướng quân tưởng đã thoả lòng mong ước, nào ngờ Thái sư bỗng sinh tà ý nỡ làm nhục thiếp. Thiếp giờ đã nhơ nhớp thế này nguyện chết trước mặt chàng, để tỏ tấm lòng thuỷ chung của thiếp.

Nói xong định lao đầu xuống đầm sen trong vườn, Lã Bố vội ôm chặt lấy nàng hai người lưu luyến chẳng rời nhau.

Đổng Trác ở trong triều không thấy Lã Bố, trong lòng sinh nghi, vội vã chào Hiến Đế để về phủ, thấy Lã Bố và Điêu Thuyền đang lả lơi với nhau, bất giác nổi giận, giằng lấy hoạ kích định giết Lã Bố. Lã Bố vội bỏ chạy. Điêu Thuyền lại khóc bảo với Đổng Trác

– Lã Bố trêu ghẹo thiếp!

Đổng Trác thề sẽ giết Lã Bố.

Thấy thời cơ đã chín muồi, Vương Doãn bèn bố trí mai phục, xúi giục Lã Bố giết Đổng Trác.

Mưu lược

5/5 - (4 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận